Distribuované firmy - Česká republika a Slovensko

ATMI Jednoduché plovákové hladinoměry se spínacím prvkem (kapaliny / sypké látky) - tzv. "hrušky"
AQUASANT MT Měření rozhraní kapalin, měření koncentrace, detekce petrochemických produktů, detekce pěny, laboratorní měření atd.
Dr. Foedisch Prachoměry, přístroje pro kontrolu filtrů a analyzátory
E+E Elektronik Snímače pro měření vlhkosti, teploty a proudění vzduchu
Eletta Robustní diferenční indikátory průtoku kapalin a plynů, vážicí systémy
Enraf Mikroprocesorově řízené servo systémy, radarové hladinoměry pro fakturační měření hladiny kapalin v chemii/petrochemii
Fafnir Plovákové snímače hladiny (magnetostrikční princip), kompletní systémy pro měření benzínových a přečerpávacích stanic, limitní spínače max. havarijní hladiny
Flexim GmbH Ultrazvukové příložné průtokoměry, na měření kapalin přes stěnu potrubí
Fuji Electric Instruments Převodníky tlaku, absolutního tlaku, diferenčního tlaku, hydrostatického tlaku, převodníky s oddělenou membránou
KFG Level AG Obtokové stavoznaky, plovákové hladinoměry (kontinuální, limitní)
Noeding Messtechnik GmbH Ponorné tlakové snímače hladiny, spínače tlaku a diferenčního tlaku
PTL Hermann Vibrační spínače hladin - sypkých látek
Rueger Teplotní snímače a teploměry, kombinované snímače (teploty - tlaku), manometry
Trafag AG Robustní termostaty, robustní manostaty, tlakové spínače
UWT GmbH Rotační, vibrační a vodivostní limitní spínače hladin
Elektromechanické hladinoměry pro sypké látky
VEGA Grieshaber KG Měření hladin: Radarové hladinoměry, TDR - radarové hladinoměry, Ultrazvukové hladinoměry, Hydrostatické hladinoměry, Kapacitní hladinoměry
Limitní měření hladin: Kapacitní spínače, Vodivostní spínače, Vibrační spínače (kapalin, sypkých materiálů)
Měření tlaku: Procesní tlakové spínače, Převodníky diferenčního tlaku
Pars Aqua Hydraulické výpočty měrných objektů. Spolupráce s tuzemskou, inženýrsko dodavatelskou společností.