Novinky

26.2.2018
Měření hladiny pomocí radarové techniky - příběh úspěchu

Použití radarové techniky v měření polohy hladiny se stalo revolučním mezníkem. Již téměř 25 let společnost VEGA Grieshaber v této oblasti opakovaně nastavuje milníky. Dnes již více než 600 000 radarových snímačů Vega spolehlivě pracuje v různých aplikacích po celém světě.

V roce 1991 společnost Vega představila první radarový hladinoměr. O několik let později, krátce před začátkem 21. století, bylo mezi průmyslovými experty skloňováno jedno slovo: eric. Šlo o název prvního dvouvodičového radarového hladinoměru na světě, který společnost Vega uvedla na trh v roce 1997. Ve velmi krátké době Eric posunul firmu na špičku světového trhu. V roce 2004 se společnosti Vega podařilo zvýšit citlivost radarových senzorů tisíckrát. Hladinoměr Vegapuls 68 se tak stal prvním radarovým snímačem, který byl skutečně připraven pro mimořádně náročné provozní podmínky v oblasti měření sypkých materiálů.

Měřicí princip

Radarové hladinoměry Vegapuls pracují na impulzním principu. Prostřednictvím anténního systému jsou do prostoru k měřenému produktu vysílány extrémně krátké mikrovlnné impulzy. Impulzy se odrážejí od hladiny zpět k anténě. Měřena je doba potřebná k průchodu elektromagnetických vln z vysílače k hladině a zpět k přijímači a z ní je stanovována poloha hladiny. Radarové hladinoměry Vegapuls pracují s krátkými mikrovlnnými impulzy s frekvencí v pásmu K (26 GHz), C (6,3 GHz) nebo W (79 GHz). Velkou spolehlivost a přesnost měření zajišťuje mikroprocesorem řízená elektronika a software Echofox, který zpracovává odražené signály, potlačuje falešné odrazy a počítá přesnou vzdálenost k hladině měřeného média. Během nastavování není nutné vyprazdňovat a naplňovat nádrž.

S 80 GHz vzhůru do budoucnosti - měření sypkých látek

Vyzářená energie a vyzařovací úhel radaru jsou závislé na dvou faktorech: frekvenci a vyzařovací charakteristice antény. Anténa o stejné velikosti má při vyšší frekvenci menší vyzařovací úhel. V roce 2014 byl s velkým úspěchem představen nový radarový snímač pro kontinuální měření sypkých materiálů Vegapuls 69 (obr. 1). Jeho vysílací frekvence 79 GHz umožňuje podstatně lepší zaostření vyzařovaného signálu, než tomu bylo u předchozích hladinoměrů s nižší frekvencí. Vegapuls 69 používá anténu o průměru 75 mm a dosahuje vyzařovacího úhlu paprsku pouze 4°. V kontejnerech a silech s mnoha vnitřními instalacemi, členěním nebo výztuhami pomáhá dobré zaostřování snížit vliv mikrovlnného šumu a falešných odrazů, čímž je měření jistější a spolehlivější.

Nové mikrovlnné komponenty dovolují hladinoměru Vegapuls 69 detekovat i ty nejslabší odražené signály, takže dokonce i produkty, které až donedávna byly velmi obtížně měřitelné pro jejich špatné odrazné vlastnosti, např. plastový prášek nebo dřevní štěpka, je nyní možné měřit s velkou spolehlivostí. Tím je výrazně rozšířen rozsah použití radarové techniky k měření sypkých materiálů. S měřicím rozsahem 120 m a opakovatelností +/-5 mm je snímač vhodný i pro úkoly, jako je např. měření polohy materiálu v důlních šachtách nebo měření vzdálenosti na dopravníkových systémech. Přes svůj velký měřicí rozsah je však tento snímač vhodný i pro malé zásobníky nebo kontejnery a různá provedení antén dovolují zvolit pro danou úlohu optimální variantu. Nový radarový hladinoměr Vegapuls 69 je k dispozici ve dvou verzích, s jednoduchou lehkou plastovou anténou nebo s čočkovou anténou v přírubě s připojením na ofuk. Čočkový kryt antény zaručuje bezúdržbový provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Vždy spolehlivé měření kapalin, i v případě nánosů a usazování

Vegapuls 64, vůbec první radarový hladinoměr pro kapaliny o frekvenci 80 GHz, je počátkem nové éry v měření hladiny. Díky nejmenší anténě svého druhu na světě a výjimečnému zaostřování poskytuje pokaždé vynikající výkon a dokonalé výsledky. U 80mm antény je vyzařovací úhel paprsku 3°, a radarový senzor tedy přijímá od hladiny produktu v podstatě pouze bodové odrazy. Tím je měření přesnější a spolehlivější. Pro srovnání: konvenční radarový snímač s přenosovou frekvencí 26 GHz a anténa o stejné velikosti mají úhel paprsku přibližně 10°. Vzhledem k vyzařovacímu úhlu je obtížné vyhnout se míchadlům, armaturám nebo nánosům na stěně nádoby, a tak dochází k rušení, které může ovlivnit výsledek měření. Anténa hladinoměru Vegapuls 64 je uzavřena v pouzdru z PTFE nebo PEEK bez dutin nebo štěrbin, ve kterých by se mohl hromadit měřený produkt. Povrch materiálu je velmi jemně opracován pomocí diamantových nástrojů, což výrazně snižuje přilnavost měřeného média k anténě. Rušení způsobené nánosy, které by přesto vzniky, navíc odfiltrují speciální softwarové algoritmy. Dynamický rozsah radarového hladinoměru Vegapuls 64 je 120 dB. Dynamický rozsah udává rozdíl mezi největším a nejmenším signálem, který hladinoměr dokáže zpracovat, a tak určuje, kde může být hladinoměr použit. U hladinoměrů s velkým dynamickým rozsahem je možné měřit dokonce i slabé odražené signály, např. při měření kapalin s pěnou na hladině. Díky velkému dynamickému rozsahu snímače je také velmi dobře kompenzován útlum signálu způsobený ulpíváním produktu. Hladinoměr Vegapuls 64 je díky svým vlastnostem vhodný pro použití v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. S nejmenší anténou svého druhu je ideální pro malé skladovací nebo provozní nádrže. Hladinoměry Vegapuls 64 jsou dodávány s plastovou trychtýřovou anténou, se závitovým připojením, s přírubou nebo s připojením pro zvýšené požadavky na hygienu. Verze s plastovou trychtýřovou anténou je cenově výhodná varianta určená pro měření při běžném tlaku (100 až 200 kPa) a teplotě (-40 až +80 °C). Hladinoměr se závitovým připojením je ideální pro nádrže malých a středních rozměrů, např. skladovací nádrže, soustavy čerpadel nebo malé provozní nádoby. Přírubové provedení je vhodné zejména pro velmi agresivní média, např. pro skladovací a výrobní nádrže v chemickém a petrochemickém průmyslu vybavené míchadly a dalšími vnitřními částmi, jako jsou vzpěry, topné spirály apod. Vegapuls 64 s hygienickým připojením je určen pro potravinářský a farmaceutický průmysl, kde je nutné počítat i s čištěním a sanitací.

Podrobné technické informace naleznete zde:
VEGAPULS 69
Speciální hladinoměr pro vodní hospodářství

Cílem vývoje hladinoměru Vegapuls WL 61 bylo nabídnout kvalitní a cenově dostupný radarový hladinoměr pro všestranné použití v běžných provozních podmínkách, zejména ve vodním hospodářství. Speciální pouzdro i celá konstrukce tohoto hladinoměru jsou přizpůsobeny podmínkám zamýšlené oblasti použití. Tento hladinoměr může být díky konstrukci pouzdra s vysokým stupněm krytí IP68, odolností do 0,2 MPa a integrovanému kabelu zcela ponořen (zaplaven). Kompletní anténní systém je převzat z radarového hladinoměru Vegapuls 61, prověřeného provozem v praxi, a elektronické moduly jsou přizpůsobeny požadavkům na zpracování signálů ve vodním hospodářství. Anténa radarového hladinoměru Vegapuls WL 61 o průměru 80 mm se zdokonalenou směrovou charakteristikou výborně směruje měřicí signál a umožňuje bez problémů měřit i v oblasti krátkých měřicích rozsahů.

Hladinoměr pro potravinářství a farmacii

Pro agresivní kapaliny např. v chemickém průmyslu a také pro potravinářství a farmaceutickou výrobu, kde jsou velké požadavky na hygienu, je určen bezkontaktní radarový hladinoměr Vegapuls 63. Čelní anténa umožňuje čištění a sterilizaci nádrže postupy CIP a SIP, protože je absolutně necitlivá na proud vody o vysokém tlaku a odolává teplotním šokům. Hladinoměr je k dispozici se širokou nabídkou mechanických připojení po­užívaných v potravinářství a farmacii. Anténa spolu s celou částí radaru, která může přijít do styku s měřeným médiem, je zapouzdřena krytem z materiálu PTFE. Zamezením kontaktu jakékoliv kovové části snímače s médiem je zajištěna dokonalá odolnost přístroje proti korozi.

Měření polohy hladiny sypkých materiálů

První radarový hladinoměr vyvinutý speciálně pro měření sypkých látek, ERA II, byl představen v roce 2004. Díky měřicímu rozsahu do 75 m a širokému rozsahu provozní teploty a tlaku (+450 °C, 16 MPa) představoval novou třídu přístrojů k měření hladiny sypkých materiálů. Za jedenáct let si vybudoval velmi dobré jméno mezi zákazníky po celém světě. K měření polohy hladiny sypkých materiálů jsou v současné době určeny vysokofrekvenční snímače Vegapuls 67, 68 a SR68, měřící v pásmu K. Hladinoměry mají velmi citlivou elektroniku a vynikající zaostření signálu. To jsou parametry, které umožňují měřit polohy hladiny nejrůznějších sypkých produktů v rozsahu do 120 m. Měření je nezávislé na nánosech materiálu na stěně zásobníku a není ovlivňováno ani velkou prašností nebo pneumatickým plněním sypkého materiálu, ani změnami teploty. Tyto hladinoměry se používají v potravinářství, zpracovatelském průmyslu, při výrobě plastů, v hutním průmyslu a také k měření hladiny surovin v obalovnách. Novinkou je již popsaný hladinoměr Vegapuls 69, pracující na frekvenci 79 GHz (pásmo W).

14.3.2016
První procesní 80 GHz radarový hladinoměr pro měření kapalin s nejmenší anténou 3/4" na světě

VEGAPULS 64 - radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření kapalin

Představujeme vám první procesní radarový hladinoměr VEGAPULS 64 pro měření kapalin, pracující na frekvenci 80 GHz. VEGAPULS 64 Úzký vyzařovací úhel 3°, vzhledem k lepšímu zaostření, umožňuje bezproblémové měření v nádobách s míchadly a topnými spirálami. Různé možnosti připojení, dokonce i provedení s nejmenší radarovou anténou na světě, s instalačním závitem 3/4", umožní montáž do malých nádob a úzkých vstupních hrdel.

Společnost VEGA je více než 20 let lídrem na trhu průmyslových radarových hladinoměrů. VEGAPULS 64 je první procesní radarový hladinoměr pro měření kapalin, pracující na frekvenci 80 GHz. Tato technologie přináší přesné zaměření radarového paprsku. To znamená, že tento hladinoměr poskytuje spolehlivé měření i v nádržích s vnitřním zařízením, jako jsou topné spirály a míchadla. Úzký vyzařovací mikrovlnný paprsek se vyhýbá těmto překážkám a ani případné nánosy na stěně nádrže nemají žádný vliv na výsledné měření.

VEGAPULS 64

Čím vyšší je dynamický rozsah radarového hladinoměru, tím širší je jeho rozsah použití a zaručuje vyšší spolehlivost měření. VEGAPULS 64 je schopen měřit média se špatnými odrazovými vlastnostmi s výrazně lepším výkonem než předchozí radarové hladinoměry. Hladinoměr je například schopen měřit kapalná média se špatnými odrazovými vlastnostmi až prakticky na dno nádrže. Dokonce i média s hustou pěnou na hladině, extrémně turbulentní hladina měřeného média, kondenzace na anténním systému, nemají vliv na měření a VEGAPULS 64 si udržuje svou přesnost a spolehlivost.

VEGAPULS 64 nejmenší anténa na světě

S nejmenší anténou svého druhu je VEGAPULS 64 nepřekonatelný pro použití v malých skladovacích nebo procesních nádržích. Hladinoměr je všestranný, a proto ideální pro všeobecné použití napříč širokým spektrem nejrůznějších průmyslových odvětví.

Komplexní řešení pro měření hladiny kapalin a sypkých materiálů pomocí 80 GHz radarové technologie

Nový radarový hladinoměr VEGAPULS 64 pro měření kapalin a radarový hladinoměr VEGAPULS 69 pro měření sypkých látek, oba pracující na frekvenci 80 GHz, nastavují nový směr v oblasti měření hladin. Hladinoměr VEGAPULS 69 pro kontinuální měření sypkých materiálů byl představen v roce 2014 a velmi rychle se stal úspěšným snímačem. Vyšší vysílací frekvenci 80 GHz, umožňuje značně lepší zaostření vysílaného signálu. Výrobce VEGA Grieshaber KG jako světový lídr v průmyslové radarové technologii nabízí jako jediný komplexní řešení pro aplikace ve všech průmyslových odvětvích.

Podrobné technické informace naleznete zde:
VEGAPULS 64 - technické údaje

VEGAPULS 64 - použití

 • Chemický / Petrochemický průmysl
 • Farmaceutický průymsl
 • Potravinářství
 • Ostatní aplikace s náročnými provozními podmínkami
 • Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM s Bluetooth komunikací

  PLICSCOM Bluetooth

  Smartphony, tablety jsou dnes neodmyslitelnou součástí našich životů. Tato digitální zařízení nyní dokážou komunikovat prostřednictvím komunikace Bluetooth s hladinoměry a převodníky tlaku VEGA z rodiny plics a plicsplus.

  PLICSCOM Bluetooth

  Inovovaný zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM, který se instaluje přímo do hlavice snímače, slouží pro zobrazení měřené hodnoty, nastavení a diagnostiku. Nová verze s integrovaným Bluetooth modulem nabízí možnost bezdrátového nastavení do vzdálenosti 25 m. Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM komunikuje již od roku 2013 v českém jazyce. Hlavní předností je možnost dovybavit jakýkoliv VEGA snímač z rodiny plics (od roku 2002) tímto modulem PLICSCOM s Bluetooth komunikací.

  Možnosti nového modulu PLICSCOM:

 • Nastavování snímače pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
 • Zobrazení měřené hodnoty a diagnostika pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
 • Bezdrátové nastavení přístroje pomocí PC
 • Nastavení pomocí magnetického pera
 • 3. 11. 2015
  Akční nabídka VEGABAR a VEGADIF - převodníky tlaku a tlakové diference

  Široká nabídka převodníků tlaku a tlakové diference za ceny o 25% nižší.

  Nové převodníky procesního tlaku, hydrostatického a diferenčního tlaku VEGABAR 80, které slouží pro snímání hladiny, objemu, hustoty nebo měření průtoku jak plynu, páry nebo kapaliny nabízíme aktuálně se slevou 25%.

  VEGABAR 80

  Převodníky tlaku VEGABAR 80 navazují na spolehlivé a kvalitní snímače tlaku VEGABAR 50 / 60 a mohou být použity ve standardních i v těch nejnáročnějších měřicích úlohách v průmyslu. Převodníky jsou neustále zdokonalovány a vyvíjeny; před časem byly upraveny technické parametry převodníků tlaku VEGABAR 50 a 60 a nyní zcela nová řada 80. Pro celkové zjednodušení a univerzálnost byl sjednocen také název některých snímačů tlaku na tři typy VEGABAR 81, 82 a 83.

  Akce je časově omezena: od 3.11.2015 do 31.12.2015.

  Akce se vztahuje na následující přístroje: převodníky tlaku VEGABAR 14 a 17, VEGABAR 80 a převodníky tlakové diference VEGADIF 65.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  Převodníky tlaku

  22. 6. 2015
  VEGASWING 66 - limitní vibrační spínač pro extrémní provozní podmínky

  Představujeme limitní vibrační spínač hladiny kapalin pro nejnáročnější provozní podmínky.

  Přístroj Vegaswing 66 je nový limitní vibrační hladinový spínač pro hlídání hladiny kapalných médií. Přístroj pracuje v rozmezí provozní teploty od -196 do +450 °C při provozním tlaku až 16 MPa. VEGASWING 66 Jde o první vibrační hladinový spínač pro kapaliny na světě určený do takto náročných provozních podmínek. Vzhledem k tomu, že jde o přístroj určený k montáži na střechu nádrže, může být dodán také s prodlužovacím nástavcem délky až 3 000 mm. Navíc lze tento spínač vybavit posuvným šroubením, umožňujícím přesně nastavit polohu spínacího bodu až na místě během uvádění řídicí smyčky do provozu.

  Spínače Vegaswing 66 jsou používány především v náročnějších úlohách hlídání hladiny, např. v destilačních kolonách, parních kotlích, nádržích na plyn v kryogenní technice, a také k limitnímu měření polohy hladiny zkapalněného zemního plynu (LNG) a dusíku.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGASWING 66

  13. 3. 2015
  VEGASON 61

  Ultrazvukový hladinoměr VEGASON 61 je nyní opět k dispozici za akční cenu!
  Tato akce je platná do 15.4.2015.

  Použití

  Tento kompaktní ultrazvukový hladinoměr je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů.

  VEGASON 61

  Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin s měřicím rozsahem do 5 m.

  VEGASON 61 se zobrazovacím a nastavovacím modulem PLICSCOM (SN61.XXAGHKMAX): 19.280,- Kč bez DPH

  Nabízené zboží je skladem.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGASON 61

  10. 1. 2015
  PLICSLED - univerzální zobrazovací modul pro limitní spínače

  Představujeme nový LED modul pro zobrazení spínacího stavu plics limitních spínačů.

  PLICSLED

  Spolehlivé zobrazení spínacího stavu

  Výhodou je univerzálnost, snadná a rychlá instalace bez nutnosti externího napájení. Zobrazení spínacího stavu je zřetelné dokonce i za denního světla. Vysoký stupeň krytí je zajištěn, vzhledem k tomu, že je modul integrován do pouzdra snímače.

  Použití

  Univerzální modul, vhodný pro veškeré limitní spínače VEGA v plics provedení s releovým výstupem (VEGASWING 60, VEGAVIB 60, VEGAWAVE 60, VEGACAP 60 a VEGAMIP 60).

  Verze

  K dispozici jsou následující kombinace:

 • Zelená - žlutá
 • Zelená - červená

 • Podrobné technické informace naleznete zde:

  PLICSLED

  15. 11. 2014
  Nový radarový hladinoměr pro spolehlivé měření sypkých materiálů - VEGAPULS 69

  Radarové hladinoměry VEGAPULS jsou považovány za nejmodernější snímače na trhu. Více než 400 000 instalovaných a provozovaných hladinoměrů řadí tyto přístroje mezi nejprodávanější radarové hladinoměry na světě. Dne 30.9.2014 na veletrhu POWTECH 2014 v Norimberku byla představena veřejnosti nová generace těchto hladinoměrů s osvědčenou radarovou metodou měření s označením VEGAPULS 69. Tyto snímače samozřejmě patří do úspěšného modulárního konceptu plicsplus a využívají všech jeho výhod.

  Radarový hladinoměr VEGAPULS 69.

  Spolehlivé měření hladiny sypkých materiálů

  Za téměř 20 let, se společnost VEGA stala jedničkou na trhu v oblasti radarových hladinoměrů. Nyní představujeme naprostou novinku, hladinoměr VEGAPULS 69, který udělal velký krok stát se všestranným radarovým hladinoměrem pro měření a sypkých materiálů. Tento hladinoměr pracuje na frekvenci 79 GHz, což umožňuje podstatně lepší zaostření vysílaného signálu. V zásobnících a silech s mnoha vnitřními překážkami, pomáhá lepší zaostřování snížit vliv "šumu" (falešných odrazů). Znamená to, že spolehlivé a přesné měření je možné i při složité vnitřní struktuře zásobníku.

  Nové mikrovlnné komponenty umožňují detekci i těch nejmenších odražených signálů. Dokonce i produkty, které až donedávna byly velmi obtížně měřitelné, z důvodu jejich špatných odrazových vlastností (například plastový prášek nebo dřevní štěpku) je nyní možné měřit s velmi vysokou spolehlivostí. Tím se výrazně rozšiřuje rozsah aplikací pro radarovou techniku v případě sypkých materiálů a otevírají se tím nové možnosti a oblasti použití. S měřicím rozsahem až 120 m a přesností +/- 5 mm, má snímač dostatečnou schopnost výkonu i pro běžné úkoly, jako je například měření hladiny v důlních šachtách nebo měření vzdálenosti na dopravníkových systémech. Přes jeho větší měřicí rozsah, je tento snímač také ideálním řešením pro malé zásobníky nebo kontejnery a různá anténní provedení umožňují optimální řešení pro potřeby aplikace.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGAPULS 69

  15. 8. 2014
  Spolehlivé řešení pro nejnáročnější úlohy v oblasti měření a regulace

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert se specializuje na dodávky měřicí techniky pro průmyslové provozy, zejména techniky určené k měření výšky hladiny kapalin, sypkých látek či stanovení polohy rozhraní mezi nemísícími se kapalinami. Společnost mimo jiné nabízí snímače vyhovující náročným specifickým požadavkům chemického a petrochemického průmyslu, ale také potravinářského a farmaceutického průmyslu, oblasti energetiky, vodního hospodářství, strojírenství apod. Přístroje uživateli poskytují spolehlivé údaje o množství měřeného produktu, výšce jeho hladiny a tlaku, a to bez ohledu na druh měřeného média.

  Měření hladiny čpavku

  Čpavek je používán v mnoha technologických procesech. Je to výchozí materiál při výrobě průmyslových hnojiv i jinde v chemickém průmyslu, ale také v chladicích systémech. Typickou charakteristikou čpavku je jeho schopnost skvěle pronikat většinou plastů. U ocelí způsobuje náchylnost ke koroznímu praskání. Na konstrukci hladinoměrů a limitních spínačů určených pro měření polohy hladiny čpavku, ať už bezvodého, nebo jeho roztoku ve vodě, jsou proto kladeny velké požadavky. Velké masokombináty ve svých skladovacích a balicích prostorech používají chladicí systémy, kde je teplosměnným médiem právě čpavek. Čpavek je v chladicím systému skladován a poloha jeho hladiny je měřena v nízkotlaké sběrné nádrži. Páry čpavku z prostoru nad hladinou jsou odsávány do kompresoru, kde jsou stlačením přeměněny na kapalný čpavek, který je přečerpáván zpět do nádrže. Čpavek je ze sběrné nádrže přečerpáván přes chladicí systém. V něm se čpavek zahřívá, přeměňuje v páru a tím ochlazuje okolní prostředí. Následně se vrací do sběrné nádrže a proces ochlazení a zkapalnění v kompresoru se opakuje. Pro spolehlivost tohoto procesu je velmi důležité měření výšky hladiny čpavku ve sběrné nádrži. V případě, že by hladina příliš stoupla, mohl by se čpavek dostat do kompresoru a vážně ho poškodit . Největší problém tohoto měření vyplývá z toho, že dielektrická konstanta čpavku (dielektrická konstanta 15) je malá a provozní teplota ve sběrné nádrži je -30 °C. V plynném skupenství čpavek penetruje přes běžná průmyslová těsnění a následně za velmi krátkou dobu zničí elektroniku v hlavici hladinoměru.

  Reflektometrické (TDR) hladinoměry Vegaflex 80.

  Pro spolehlivé měření polohy hladiny čpavku byl vyvinut plynotěsný hladinoměr TDR Vegaflex 81 s koaxiální anténou a těsněním z borosilikátového skla (jako druhý stupeň zabezpečení proti penetraci čpavkových výparů do prostoru elektroniky a okolí). Rozsah provozních teplot hladinoměru -60 až +150 °C zcela splňuje požadavky provozu. Koaxiální provedení antény chrání borosilikátovou průchodku proti poškození a zároveň je ideální pro měření polohy hladin kapalin s malou dielektrickou konstantou. Odolnost snímače proti výparům čpavku nejen prodlužuje jeho životnost, ale přispívá také k omezení rizika úniku čpavku a jeho par do okolí.

  Reflektometrické (TDR) hladinoměry Vegaflex 81 splňují náročné požadavky na přesnost a opakovatelnost měření, ať jde o malý, nebo velký rozsah měření. Spolehlivě měří výšku hladiny kapalin a vyznačují se dlouhodobou životností a snadnou údržbou. Tyto hladinoměry jsou určeny k měření polohy hladiny nejrůznějších látek, od asfaltu po whisky, a to v malých nádržích i velkých tankovištích. K dispozici jsou nejrůznější typy mechanického (procesního) připojení a všechny nezbytné certifikáty. Pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu je vhodný hladinoměr Vegaflex 83, který je opatřen hygienickým připojením. Pro extrémně velké provozní tlaky a vysokou provozní teplotu je používán Vegaflex 86. K měření hladiny sypkých materiálů slouží hladinoměry Vegaflex 82, vhodné rovněž do velmi prašného prostředí, např. při pneumatické dopravě sypkých látek.

  11. 6. 2014
  Nová externí zobrazovací a nastavovací jednotka VEGADIS 82

  Externí zobrazovací a nastavovací jednotka VEGADIS 82 pro signál 4...20mA/HART kompletně nahrazuje jednotku VEGADIS 62. Hlavní výhodou nové jednotky jsou menší, kompaktnější rozměry a nastavení/zobrazení probíha pomocí modulu PLICSCOM.

  Externí zobrazovací jednotka VEGADIS 82 slouží pro snadné nastavení a zobrazení měřené hodnoty.

  Jednotka VEGADIS 82 je napájena po smyčce 4...20mA ze snímače. Připojené HART snímače je možné nastavovat prostřednictvím HART protokolu.

  Jednotka VEGADIS 82 je vhodná pro nastavení a zobrazení radarového hladinoměru VEGAPULS WL61 a nebo ponorného tlakového snímače VEGAWELL 52. Nastavení parametrů je možné provádět také pomocí softwaru PACTware a připojeného komunikačního převodníku VEGACONNECT.

  22. 4. 2014
  Spolehlivé měření výšky hladiny přes strop nádrže

  Významný dodavatel do potravinářství specializovaný na výrobu enzymů. Tyto jsou, mimo jiné, používány v pivovarnictví, při výrobě škrobů a sýrů. Technologie výroby enzymů vyžaduje vysoké hygienické nároky. Proto je potrubí pro procesní vodu pravidelně čištěno aktivním chlorováním. Aktivní složka chlornan sodný, který je skladován ve venkovních PE nádržích se pro tento účel projevil jako velmi vhodný. Do teď byla výška hladiny chlornanu sledována přes skleněný indikátor. To znamená pravidelná místní kontrola a manuální zadávání hodnot do skladových zásob. Chlornan je rovněž reaktivní s mnoha jinými látkami, zejména organickými. Tímto vyvstal požadavek na jednoduché, spolehlivé a ekonomicky přijatelné řešení, pokud možno takové, které nevyžaduje zásah (mechanické úpravy) do nádrže.

  Procesní data

 • Médium: Chlornan sodný
 • Nádrž: Skladovací tank
 • Materiál: Plast (PE)
 • Výška: cca 4 m
 • Provozní teplota: Venkovní teplota
 • VEGAPULS 61 Řešení

  Pro tento případ je bezkontaktní radarový hladinoměr VEGAPULS 61 ideální řešení. Materiál skladovací nádrže (PE) dovoluje měření hladiny chlornanu sodného přes uzavřený strop nádrže. Tímto byl splněn požadavek na měření nevyžadující mechanické úpravy nádrže, jako jsou měřicí otvory, instalační hrdla. Měření je spolehlivé i za nepříznivých povětrnostních podmínek jako je déšť, vítr, přímé sluneční záření. Dvouvodičové provedení hladinoměru dovoluje jeho přímé připojení do řídicího systému. Pro uživatele to znamená zachování spolehlivosti výroby, efektivní a účinné čištění potrubí a úspora času a nákladů bezobslužným měřením hladiny.

  Výhody pro uživatele

 • Plně automatické čištění potrubí při zachování plné provozní bezpečnosti.
 • Ekonomický provoz systému desinfekce díky přesným, spolehlivě naměřeným údajům.
 • Pohodlná instalace hladinoměru bez nutnosti mechanických úprav nádrže pro zhotovení instalačního místa.
 • Úspora času z důvodu jak odpadnutí nutnosti manuálního odečtu dat, tak i odpadnutí údržby měření.
 • 28. 3. 2014
  Limitní spínače sypkých materiálů do provozní teploty +1.100°C

  Představujeme zcela nové řešení pro limitní měření hladiny sypkých materiálů pro provozní teplotu až +1.100°C. Spolehlivé limitní rotační spínače ROTONIVO RN3000, které byly do nedávna k dispozici do provozních teplot +600°C, nyní rozšiřují možnosti využití. Jedná se o jediné limitní spínače sypkých materiálů na světě pro takto vysoké provozní teploty.

  ROTONIVO RN3000

  Limitní rotační spínače ROTONIVO RN3001 a RN3002 nabízí bezpečný a spolehlivý provoz při vysokých provozních teplotách až do teploty + 1100 °C.

  Speciálně pro použití v cementárnách nebo dřevozpracujícím průmyslu převažují velmi vysokých teploty během procesu. Od nynějška je možné použít limitní rotační spínač ROTONIVO RN3001 nebo RN3002.

  Limitní rotační hladinové spínače Rotonivo RN 3000 jsou ideálním řešením jak pro úlohy s běžnými provozními podmínkami, tak pro úlohy s vysokými požadavky na provozní teplotu a tlak. Spínače jsou určeny k detekci výšky hladin sypkých a prašných materiálů ve všech typech zásobníků. Jejich výhodami jsou spolehlivost, jednoduchá funkce, nízké náklady na údržbu, kompaktní provedení, malé rozměry, velká odolnost proti teplotám (nyní až +1.100 °C) a tlakům (do 1 MPa). Spínače jsou schváleny do prostředí s nebezpečím výbuchu podle normy ATEX (prach a plyn). Vzhledem k široké nabídce typů a variant těchto limitních spínačů je možné zvolit přístroj přesně pro danou úlohu nebo vyrobit spínač na míru dle požadavků.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  ROTONIVO RN3000

  20. 2. 2014
  Měření hladiny v destilační koloně

  Mnoho rafinérií modernizuje technologie měření hladin ve svých provozech. V případě rozšíření provozů jsou preferovány moderní metody měření od počátku uvedení do provozu. Jeden z největších zpracovatelů ropy si rovněž zvolil reflektometrické (TDR)radarové hladinoměry jako standard pro měření hladin v obtokových stavoznacích (bypassech). V porovnání s konvenčními metodami měření, jako jsou vztlakové nebo DP (tlaková diference) systémy, poskytuje TDR radarové měření nejenom technologické maximum, ale rovněž efektivitu s nízkými náklady během celé životnosti měření počínajíc plánováním projektu, během instalace, servisu a údržby. V destilačních kolonách, kde se z nafty termickou metodou separují různé frakce, se hladiny měří v různých stupních separace. Naměřené hodnoty jsou používány pro plnění a vyprazdňování v procesech, které probíhají nepřetržitě.

  VEGAFLEX 86

  Procesní data

 • Médium: ropa, různé frakce ropy
 • Nádrže: Destilační kolony
 • Výška: 20 až 30 m
 • Teplota: max. 400 °C
 • Hladinoměr VEGAFLEX 86 měří hladinu ropy, která je zahřívána až na teplotu 400°C a následně dělena na jednotlivé frakce při opakované destilaci v kolonách. Pro měření hladin v jednotlivých stupních destilačních kolon, které jsou jedna na druhé, jsou tyto vybaveny referenčními nádržemi (bypassy) ve kterých se měří výška hladin. Mikrovlnné impulsy jsou vedeny po tyčové anténě a tak komora bypassu nemá vliv na rychlost jeho šíření. Ostatní faktory jako např. nánosy, sváry nebo koroze na stěnách bypassu jsou pro kvalitu měření rovněž irelevantní. Případné nánosy na tyčové anténě radarového (TDR) hladinoměru nemají vliv na přesnost měření.

  Výhody uživatele

 • Integrovaná detekce přeplnění znamená ochranu lidí, životního prostředí a hmotného majetku
 • Projektové plánování je snadné, provoz hladinoměrů je nezávislý na podmínkách procesů
 • Teplotní rozsah hladinoměrů až do 400°C zajišťuje bezpečnost procesů
 • Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGAFLEX 86

  15.1.2014
  Nové převodníky tlaku VEGABAR 80

  Představujeme zcela nové převodníky procesního tlaku, hydrostatického a diferenčního tlaku VEGABAR 80. Měření tlaku se používá v mnoha průmyslových odvětvích pro snímání hladiny, objemu, hustoty nebo měření průtoku jak plynu, páry nebo kapaliny.

  VEGABAR 80

  Převodníky tlaku VEGABAR 80 navazují na spolehlivé a kvalitní snímače tlaku VEGABAR 50 / 60 a mohou být použity ve standardních i v těch nejnáročnějších měřicích úlohách v průmyslu. Převodníky jsou neustále zdokonalovány a vyvíjeny; před časem byly upraveny technické parametry převodníků tlaku VEGABAR 50 a 60 a nyní zcela nová řada 80. Pro celkové zjednodušení a univerzálnost byl sjednocen také název některých snímačů tlaku na tři typy VEGABAR 81, 82 a 83.

  Inovace VEGABAR 80

 • Kompenzace teplotních šoků
 • Dokonce i velmi rychlé teplotní změny nemají žádný vliv na výsledek měření
 • Malé měřicí rozsahy
 • Maximální přesnost měření již při rozsahu 25 mbar
 • Keramická měřicí buňka pro tlak až do 100 bar
 • Verze s čelní membránou je vhodná také pro abrazivní materiály
 • Elektronický diferenční tlak
 • Každý snímač VEGABAR série 80 může sloužit jako elektronický diferenční snímač tlaku
 • Druhý stupeň ochrany
 • Plynotěsné pouzdro díky zapouzdřenému modulu

  Nové převodníky tlaku mají dobu odezvy (reakční doba) 80 ms a měření provádí 12x za sekundu, to umožňuje přesné měření velmi rychlých změn tlaku. Spolehlivé a stabilní naměřená data jsou nejdůležitější vlastností měření tlaku. VEGABAR 80 se schválením SIL se liší od standardního přístroje, a to jak v oblasti hardware tak i software. VEGABAR 80 se SIL je samostatný přístroj vyvinutý v souladu se směrnicemi IEC 61508. VEGABAR 80 je k dispozici ve verzi SIL 2 a v redundantním provedení SIL3.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGABAR 81
  VEGABAR 82
  VEGABAR 83

  19.12.2013
  Přejeme Vám šťastné Vánoce a úspěšný rok 2014

  Vážení obchodní partneři, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce.

  Děkujeme Vám za spolupráci.

  Tým pracovníků společnosti LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT s.r.o.

  Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2011

  Těšíme se na další spolupráci.

  6.5.2013
  Prvenství v oblasti inovací pro TDR hladinoměr VEGAFLEX 82 na veletrhu POWTECH

  Společnost VEGA převzala ocenění z rukou vydavatele p. Gerda Kielburger a zástupce šéfredaktora německého magazínu PROCESS, Dr. Jörg Kempf. Čtyři odborné německé časopisy PROCESS, PROCESS Worldwide, PHARMATEC a Schüttgut rozdali ocenění za inovace pro rok 2013 v průběhu veletrhu POWTECH. Tento veletrh se konal ve dnech 23. až 25.4.2013 v německém Norimberku.

  Porotci hledali inovativní zařízení a metody v oblasti strojního technologického procesu v šesti různých kategoriích. Kritéria pro udělení byly stupeň inovace, kvalita a význam pro uživatele, stávající aplikace, jakož i prezentace výrobku. Porotci vyhlásili vítěze na oficiálním slavnostním předávání cen v průběhu prvního večera na veletrhu POWTECH 2013.

  Společnost VEGA Grieshaber se zúčastnila této soutěže "Innovation Award" v kategorii "Procesní měřicí a regulační techniky / automatizace" s novým reflexním radarovým hladinoměrem VEGAFLEX 82, se kterým tuto cenu vyhrála. Hlavním faktorem pro rozhodnutí poroty bylo snadné použití v kombinaci s mnoha novými funkcemi: Za prvé funkce automatické kontroly konce sondy, která se automaticky zapne, například, pokud je signál příliš nízký. Za druhé, automatické potlačení falešných odrazů, které dynamicky přizpůsobuje zpracování signálu dle měnících se provozních podmínek, např. tvorba těžkých nánosů na sondě. V neposlední řadě i zlepšení stávajících funkcí: např. nový rychlý start funkce a paměti, která uchovává až 100.000 hodnot, 500 událostí a 10 echo křivek nesmazatelných v reálném čase.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGAFLEX 82

  4.3.2013
  Nový limitní vibrační spínač VEGASWING 66

  Představujeme nový limitní vibrační spínač hladiny kapalných médií určený pro provozní teploty od -196 °C do +450 °C a provozního tlaku 0 až 160 bar.

  Jedná se o první limitní vibrační spínač kapalin na světě do těchto náročných provozních podmínek.

  Rozsah použití spínače VEGASWING 66 se nyní soustředí na náročnější aplikace, jako jsou např. destilační kolony, parní kotle, kryogenní aplikace v plynových nádržích pro zkapalněný zemní plyn - LNG a dusík.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGASWING 66

  16.8.2012
  Nový radarový hladinoměr VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou

  Společnost LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT, jakožto výhradní zástupce společnosti VEGA Grieshaber KG pro český a slovenský trh představuje inovovaný reflektometrický radarový hladinoměr VEGAFLEX 80.

  Jednoduchý provoz a inteligentní software zajišťují spolehlivost měření a šetří čas při nastavení a uvedení do provozu. Na veletrhu ACHEMA ve Frankfurtu nad Mohanem 6/2012 společnost VEGA Grieshaber KG uvedla na trh novou generaci hladinoměrů VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou (TDR). Nový hardware a software jsou kombinovány v přístroji s jednoduchou a inteligentní koncepcí nastavení a vytvářejí tak společně základ pro spolehlivé měření výšky hladiny nebo rozhraní sypkých materiálů a kapalin. Spektrum měření, které lze vyřešit těmito snímači modulárního systému plics, je nyní ještě širší než dříve.

  Před zhruba deseti lety uvedla společnost VEGA ve skutečnost svou vizi jednoduchých, standardizovaných snímačů tlaku a výšky hladiny systému plics. Prostřednictvím tohoto modulárního systému mohou uživatelé šetřit náklady v průběhu celého životního cyklu produktu. Novým členem řady plics společnosti VEGA se jejím postupným logickým vývojem stal také radarový hladinoměr s vedenou vlnou VEGAFLEX 80. Společně s možností jednoduchého výběru přístroje a jeho snadným nastavením s podporou průvodce byly v centru zájmu vývojářů zejména přesnost měření a spolehlivost snímače.

  VEGAFLEX 80

  Univerzální a velmi spolehlivý

  Hladinoměry VEGAFLEX 80 jsou ještě univerzálnější než dříve. Uživatel si pro svou úlohu jednoduše vybere vhodnou verzi přístroje a potřebné komponenty. Vybrat si lze verzi s lanovou, tyčovou nebo trubkovou anténou, různé druhy mechanických připojení, kryt elektroniky optimálně odpovídající podmínkám provozu a verzi elektroniky s výstupy 4 až 20 mA/HART, Profibus-PA, Foundation Fieldbus nebo Modbus a díky tomu lze vyřešit v podstatě každou úlohu.

  Inteligentní zpracování signálu automaticky detekuje změny provozních podmínek a dynamicky se jim přizpůsobuje. To umožňuje realizovat spolehlivou detekci přetečení a měřit výšku hladiny i ve velmi obtížných podmínkách. Vestavěná paměť uchovává měřené hodnoty, události a průběhy odezev a lze z ní určit všechny důležité informace o provozních podmínkách a stavu snímače. Doplňkové algoritmy pro diagnostiku a funkce pro tzv. "řízení aktiv" podle doporučení NAMUR NE 107 redukují náklady na údržbu a servis na nutné minimum. Tento hladinoměr má samozřejmě všechna potřebná schválení: certifikáty ATEX a FM do prostředí s nebezpečím výbuchu, schválení podle WHG pro vodohospodářství a osvědčení o funkční bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3. Radarový hladinoměr VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou (TDR) je kombinací výkonného hardwaru, inteligentního softwaru a robustních mechanických dílů do jednoduchého přístroje určeného pro snadné a spolehlivé měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů a rozhraní kapalin.

  Se zavedením konceptu plics v roce 2003, si společnost VEGA uvědomila své vize jednoduchého způsobu měření výšky hladiny a tlaku. Technické pokroky a výrobní technologie kladou nové nároky na průmyslové měření. Společnost VEGA splňuje tyto nové požadavky a neustále přizpůsobuje a aktualizuje měřicí přístroje a své služby. První krok v tomto směru byl učiněn v roce 2009, kdy společnost představila novou generaci radarových hladinoměrů VEGAPULS 60, další rozvoj plics konceptu. Nově vyvinutý VEGAFLEX série 80 je poslední krok ve snaze, aby měřicí přístroje pro automatizaci procesů byly jednodušší a uživatelsky příjemné. Reflektometrické hladinoměry VEGAFLEX 80, které pracují na principu řízené radarové vlny, nabízejí zcela novou úroveň kvality pro průmyslové měření hladiny a měření rozhraní. Výběr přístroje pro konkrétní aplikaci je nyní stejně jednoduchý jako A-B-C díky snadnému nástroji. Rychlé nastavení funkcí vede uživatele přes všechny relevantní nastavení v několika jednoduchých krocích. Vestavěnou diagnostikou je možný rychlý servis a rychlá údržba a funkce "self-learning" pro zpracování signálu zajišťuje stabilní, bezúdržbový provoz. VEGAFLEX 80 kombinuje inteligentní elektroniku s mechanicky robustními měřicími sondami, procesními připojeními a kryty elektroniky. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost měření u výrobních systémů ve všech odvětvích průmyslu.

  31. 1. 2012
  Akční nabídka VEGAPULS WL 61

  Radarový hladinoměr VEGAPULS WL 61 je nyní k dispozici za akční cenu! Tato akce platí do 29.2.2012.

  Použití

  Tento bezkontaktní radarový hladinoměr je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny ve vodním hospodářství.

  VEGAPULS WL 61

  Kompaktní radarový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin s měřicím rozsahem 15 m.

  Objednací kód:

  VEGAPULS WL 61 (PSWL61.XXBXXHKAX): 18.770,- Kč bez DPH

  Volitelné příslušenství:
  Montážní konzola 300mm:
  Přítlačná příruba DN80PN16 / PPH:

  3D zobrazení 3D PDF výkres - zde

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGAPULS WL 61

  Nabízené zboží je skladem.

  VEGAPULS WL 61 - popis přístroje

  Jde o radarový hladinoměr nižší cenové kategorie, který byl vyvinut obzvláště oblast vodního hospodářství. Lze jej však použít i v mnoha dalších úlohách v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

  V porovnání s dříve používanými ultrazvukovými snímači nabízejí radarové hladinoměry ve vodním hospodářství a při zpracování odpadních vod značné výhody. Jejich technické parametry jsou vesměs zcela dostačující a cena je v dnešní době totožná s cenou ultrazvukových snímačů. Vzhledem k provedení snímače ale nebylo možné vždy použít pro tyto případy radarový hladinoměr Vegapuls 61.

  Cílem vývoje hladinoměru VEGAPULS WL 61 bylo tedy nabídnout kvalitní, cenově zajímavý radarový hladinoměr pro všestranné použití v běžných provozních podmínkách, zejména ve vodním hospodářství. Speciální pouzdro i celá konstrukce nového hladinoměru VEGAPULS WL 61 jsou přizpůsobeny podmínkám zamýšlené oblasti použití. Tento hladinoměr může být díky konstrukci pouzdra s vysokým stupněm krytí (IP68, odolnost do 0,2 MPa) a integrovanému kabelu zcela ponořen.

  Kompletní anténní systém je převzat z radarového hladinoměru VEGAPULS 61, prověřeného provozem v praxi, a elektronické moduly jsou přizpůsobeny požadavkům na zpracování signálů ve vodohospodářství. Anténní systém radarového hladinoměru VEGAPULS WL 61 o průměru 80 mm se zdokonalenou směrovou charakteristikou výborně směruje měřicí signál a umožňuje bez problémů měřit i v oblasti malých měřicích rozsahů.

  Jaké jsou výhody radarových hladinoměrů v sektoru vodního hospodářství? Měření není ovlivňováno teplotou, větrem, mlhou nebo deštěm. Je možné měřit dokonce i médium se slabou vrstvou pěny, díky mnohem vyšší citlivosti ve srovnání ultrazvukovými snímači. Zejména při měření průtoku na otevřených žlabech je radarový hladinoměr mnohonásobně přesnější než ultrazvukový snímač, protože činnost ultrazvukového snímače značně ovlivňuje teplota a snímač, na který svítí slunce, může vykazovat chybu až 20 %.

  Radarové hladinoměry lze využít v přečerpávacích šachtách pro hlídání přetečení nebo zaplavení, pro měření průtoku v otevřených žlabech, pro měření a hlídání hladiny řek, vodních toků a nádrží. Vzhledem k použití a jednoduché konstrukci tohoto hladinoměru je k dispozici velmi snadná konfigurace bez doplňkového příslušenství. Snímač se dodává výhradně s anténou o průměru 80 mm. Výstupy jsou analogové 4 až 20 mA/HART nebo digitální Profibus-PA a Foundation Fieldbus. Standardní délka propojovacího kabelu je 6 m, na objednávku může být kabel delší.

  Radarový hladinoměr VEGAPULS WL 61 může být jednoduše kombinován s již existujícími vyhodnocovacími jednotkami od společnosti VEGA. Tam, kde jsou dostačující dva reléové výstupy ve vyhodnocovací jednotce, patří mezi cenově zajímavá řešení jednotka Vegamet 381. Pro složitější úlohy je k dispozici jednotka VEGAMET 391. Tato jednotka je vybavena šesti reléovými výstupy a má veškeré nezbytné vlastnosti pro řízení čerpadel a měření průtoku. Má integrovaný čítač pro měření celkově proteklého množství. Uživatel může zobrazit měřenou hodnotu v jednotkách, které mu vyhovují, a může zobrazit také celkově proteklé množství. Tato sestava je ideální řešení pro většinu úloh v oblasti vodního hospodářství.

  Kompletní uzavření anténního systému do pouzdra z plastu, přijatelná cena a samozřejmě možnost trvalého zaplavení snímače otevírají hladinoměru Vegapuls WL 61 nové oblasti použití. A co je nejdůležitější? I tento přístroj pro všeobecné použití má vestavěné inteligentní zpracování signálu a garantuje velmi spolehlivý provoz, což jsou standardy největšího výrobce radarových hladinoměrů na světě.

  24. 1. 2012
  Neinvazivní ultrazvukové průtokoměry kapalin a plynů FLUXUS

  Popisujeme použití ultrazvukových průtokoměrů Fluxus ADM a uvádí jejich výhody a možnosti použití. Příložné vícekanálové ultrazvukové průtokoměry Fluxus ADM, které nabízí a dodává společnost LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT, měří průtok kapalin a plynů v zaplněných potrubích různých průměrů o různé rychlosti průtoku média. Měření průtoku je založeno na principu ovlivňování ultrazvukových vln proudícím médiem (kapalinou nebo plynem) - vyhodnocuje se časový rozdíl mezi vysláním a přijetím ultrazvukového signálu, změna jeho frekvence nebo fázový posuv.

  Popis snímačů

  Základní součástí průtokoměrů Fluxus jsou příložné sondy, které se montují na vnější stranu potrubí. Není tedy nutné narušit stěnu potrubí a při montáži není třeba odstavit výrobní proces. V místě měření tak nevzniká ztráta tlaku. Žádné části průtokoměru nejsou ve styku s měřeným médiem. Ultrazvukový průtokoměr rychle reaguje na náhlé změny průtoku, a tím zaručuje spolehlivé a přesné měření i v nepříznivých podmínkách. Výhodou je rovněž bezpečnostní hledisko. V případě nebezpečných zařízení musí být instalace všech obvyklých kontaktních průtokoměrů úředně schválena. U ultrazvukových průtokoměrů ovšem tato povinnost zpravidla odpadá. Průtokoměry Fluxus je možné doplnit vestavnou jednotkou pro výpočet přenášeného tepla se dvěma vstupy pro připojení čidel Pt100 s měřicím rozsahem -50 až +400 °C, které měří teplotu na vstupu a na výstupu ze systému.

  Podzemní zásobníky zemního plynu

  Podzemní zásobníky zemního plynu mohou být vytvořeny ve vyčerpaných kolektorech zemního plynu, v jeskyních z podzemních solných formací apod. Každý podzemní zásobník plynu má své vlastní charakteristiky, dané typem úložiště, ale všechny čelí podobným problémům: vysoce dynamický obousměrný tok plynu pod vysokým tlakem, značná vlhkost vytěženého plynu, který musí být sušen před tím, než se dostane do dopravní sítě, nutnost zabraňovat vzniku hydrátu, časté snížení nebo zvýšení tlaku plynu atd. Příložný průtokoměr Fluxus ADM je pro podzemní zásobníky plynu ideálním řešením a najde své použití na mnoha místech při měření průtoku plynů.

  Měření průtoku plynu v ústí vrtu

  V závislosti na typu skladování může být při vtláčení i těžbě plynu dosaženo značného tlaku (25 MPa). Tradiční způsob měření průtoku plynu pomocí clony a rozdílu tlaku v těchto podmínkách není ani přesný, ani spolehlivý. Protože tyto průtokoměry mají omezenou přestavitelnost, obvykle pracují tzv. kaskádovým způsobem, aby bylo možné pokrýt dostatečně široký rozsah průtoku. To s sebou nese velké tlakové ztráty. Jsou také předmětem značného opotřebení. Při nízkém tlaku se mohou clonová měřidla zanést vytvářejícím se hydrátem nebo nečistotami. To má za následek nadměrné náklady na údržbu a nutnost častých odstávek. Jednoduše řečeno: měření z vnější části potrubí jasně dokazuje, že je v tomto případě pro měření průtoku mnohem vhodnějším řešením. Ultrazvukové snímače společnosti Flexim GmbH měří průtok neinvazivně přes stěnu potrubí, a to v obou směrech, i při extrémně velkých rozsazích měření a s velkou přesností. Proto nahradí jeden průtokoměr Fluxus G dva nebo více konvenčních clonových průtokoměrů. Vzhledem k tomu, že příložné průtokoměry nepřijdou do přímého kontaktu s plynem, který protéká uvnitř potrubí, nejsou ovlivněny tokem pevných částic, hydrátem nebo velkou vlhkostí. Navíc neinvazivní měření průtoku plynu nezpůsobuje tlakové ztráty, a nemá tudíž negativní vliv na snížení energetické účinnosti.

  Vstřikování inhibitorů

  Tvorba hydrátů síry nebo krystalizace může mít zásadní vliv na provoz zásobníku. V nejhorším případě mohou tyto pevné struktury, které se v případě hydrátů podobají ledu nebo mokrému sněhu, zalepit potrubí, což často vedlo k přerušení procesu skladování plynu a poté k nákladné údržbě. Aby se předešlo jejich vzniku, přidávají se do plynu tzv. inhibitory. Pro jejich vstřikování se používají pístová čerpadla, která vstřikují inhibitory pod vysokým tlakem, kdy proud kapaliny je pulzující a velmi dynamický. Přenosný průtokoměr Fluxus F je ideální řešení pro monitorování vstřikovaných dávek. Příložný ultrazvukový průtokoměr pro kapaliny pracuje nezávisle na tlaku v potrubí a měření není ovlivněno ani pulzací tlaku a průtoku.

  Příložný průtokoměr Fluxus není vhodný jen pro měření průtoku zemního plynu při skladování v podzemních zásobnících. Využití najde také při měření průtoku pomocných médií: oleje, stlačeného vzduchu nebo oxidu uhličitého. Podobně jej lze využít také při průzkumu a těžbě, přepravě a distribuci zemního plynu.

  LNG - zkapalněný zemní plyn

  V terminálech, skladovacích prostorách i v jednotlivých závodech je zemní plyn skladován v kapalném stavu při teplotě -163 °C. Při této teplotě se zemní plyn stává čirou, bezbarvou kapalinou bez zápachu. Zabírá až 600krát menší objem než plynný LNG a lze jej dopravovat na velké vzdálenosti. Takovéto extrémní podmínky způsobují běžným průtokoměrům značné problémy. Průtokoměr Fluxus ADM s nástavci WaveInjector měří průtok LNG neinvazivně, a proto nemá nevýhody kontaktních metod měření. WaveInjector tepelně odděluje snímače od extrémních teplot a současně zaručuje perfektní akustické propojení. Měřit průtok je tak možné při provozních teplotách v rozsahu -160 až +400 °C, dokonce i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Principem činnosti nástavců WaveInjector je přenos ultrazvukových vln kovem. Mezi stěnou potrubí a snímačem je umístěna kovová destička, která však nebrání téměř bezeztrátovému přenosu ultrazvuku mezi potrubím a snímačem. Prostřednictvím těchto nástavců jsou snímače chlazeny na teplotu odpovídající jejich standardnímu pracovnímu rozsahu. Tepelně oddělené ultrazvukové snímače jsou osvědčený a spolehlivý způsob měření průtoku, které navíc nezpůsobují žádné tlakové ztráty. Vzhledem k tomu, že příložné převodníky jsou jednoduše upevněny na vnější straně potrubí, pro instalaci není nutné přerušit proces. Průtokoměry Flexim s nástavci WaveInjector jsou vhodné i pro modernizaci starších zařízení.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  Fluxus F 601

  21. 12. 2011
  PF 2012 - Poděkování za spolupráci

  Vážení obchodní partneři, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce.

  Děkujeme Vám za spolupráci.

  Tým pracovníků společnosti LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT s.r.o.

  Těšíme se na další spolupráci.

  13. 6. 2011
  Nový přenosný průtokoměr kapalin a plynů

  Představujeme nový přenosný průtokoměr kapalin a plynů typ FLUXUS F608 / G608.

  Ultrazvukový průtokoměr F608 pro měření kapalin a G608 pro měření plynů, byl speciálně vyvinut pro měření v náročných aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Extrémně odolné pouzdro vyrobeno z uhlíkových vláken v kombinaci s robustními snímači zajišťují dokonalou ochranu. Verze F608 a G608 vychází z úspěšného konceptu F601 a G601.

  Výhody:

 • Extrémní odolnost
 • Přímý přístup v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Snadná montáž a nastavení
 • Intuitivní ovládání
 • Kompaktní provedení
 • Přesné a spolehlivé řešení
 • ATEX zóna 2; snímače zóna 1 a 2
 • 2-kanálové provedení
 • Pro potrubí DN 10 až DN 6500
 • Provozní teplota -160 ... +400 °C
 • Jedná se o jedinečný přístroj, který využívá standardní metodu neinvazivního měření průtoku kapalin a plynů, pomocí ultrazvukových "clamp-on"snímač

  20. 12. 2010
  PF 2011

  Vážení obchodní partneři, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce.

  Tým pracovníků společnosti LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT s.r.o.

  1. 11. 2010
  Přehled převodníků tlaku

  Nabízíme kompletní sortiment přístrojů převodníků tlaku, hydrostatického tlaku a rozdílu tlaků. Převodníky tlaku Vega vynikají kvalitou a mohou být použity ve standardních i v těch nejnáročnějších měřicích úlohách v průmyslu. Převodníky jsou neustále zdokonalovány a vyvíjeny; před časem byly upraveny technické parametry převodníků tlaku Vegabar 50 a 60. Pro celkové zjednodušení a univerzálnost byl sjednocen také název některých snímačů tlaku.

  Stáhnout ZDE

  Přehled

  Snímače tlaku Vegabar využívají čtyři různé druhy čidel tlaku založených na různých měřicích principech. Díky široké nabídce tlakoměrných membrán z nejrůznějších materiálů je možné převodníky tlaku Vegabar použít téměř v jakémkoliv procesu: v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve vodohospodářství, v papírenském průmyslu, v elektrárnách, teplárnách atd. Převodníky tlaku a rozdílu tlaků jsou k dispozici v mnoha stupních přesnosti (od 0,075 % z měřicího rozsahu) a používají se k měření a regulaci tlaku, hladiny a průtoku kapalin a plynů. Uplatní se při běžném měření, ale i v těch nejnáročnějších úlohách v průmyslu, takže vyhoví všem požadavkům zákazníků. Na přání je možné dodat snímače s přednastaveným (nestandardním) měřicím rozsahem podle zadané specifikace. Snímače jsou k dispozici také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem Atex.

  Podrobné informace naleznete zde:
  Katalog - Převodníky tlaku VEGABAR

  15. 9. 2010
  Nový pulzní radarový hladinoměr pro vodní hospodářství

  Představujeme novou verzi přístroje VEGAPULS WL 61. Jde o radarový hladinoměr nižší cenové kategorie, který byl vyvinut obzvláště pro vodní hospodářství. Lze jej však použít i v mnoha dalších úlohách v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

  V porovnání s dříve používanými ultrazvukovými snímači nabízejí radarové hladinoměry ve vodním hospodářství a při zpracování odpadních vod značné výhody. Jejich technické parametry jsou vesměs zcela dostačující a cena je v dnešní době totožná s cenou ultrazvukových snímačů. Vzhledem k provedení snímače ale nebylo možné vždy použít pro tyto případy radarový hladinoměr Vegapuls 61.

  Cílem vývoje hladinoměru VEGAPULS WL 61 bylo tedy nabídnout kvalitní, cenově zajímavý radarový hladinoměr pro všestranné použití v běžných provozních podmínkách, zejména ve vodním hospodářství. Speciální pouzdro i celá konstrukce nového hladinoměru VEGAPULS WL 61 jsou přizpůsobeny podmínkám zamýšlené oblasti použití. Tento hladinoměr může být díky konstrukci pouzdra s vysokým stupněm krytí (IP68, odolnost do 0,2 MPa) a integrovanému kabelu zcela ponořen.

  Kompletní anténní systém je převzat z radarového hladinoměru VEGAPULS 61, prověřeného provozem v praxi, a elektronické moduly jsou přizpůsobeny požadavkům na zpracování signálů ve vodohospodářství. Anténní systém radarového hladinoměru VEGAPULS WL 61 o průměru 80 mm se zdokonalenou směrovou charakteristikou výborně směruje měřicí signál a umožňuje bez problémů měřit i v oblasti malých měřicích rozsahů.

  Jaké jsou výhody radarových hladinoměrů v sektoru vodního hospodářství? Měření není ovlivňováno teplotou, větrem, mlhou nebo deštěm. Je možné měřit dokonce i médium se slabou vrstvou pěny, díky mnohem vyšší citlivosti ve srovnání ultrazvukovými snímači. Zejména při měření průtoku na otevřených žlabech (obr. 2) je radarový hladinoměr mnohonásobně přesnější než ultrazvukový snímač, protože činnost ultrazvukového snímače značně ovlivňuje teplota a snímač, na který svítí slunce, může vykazovat chybu až 20 %.

  Radarové hladinoměry lze využít v přečerpávacích šachtách pro hlídání přetečení nebo zaplavení, pro měření průtoku v otevřených žlabech, pro měření a hlídání hladiny řek, vodních toků a nádrží. Vzhledem k použití a jednoduché konstrukci tohoto hladinoměru je k dispozici velmi snadná konfigurace bez doplňkového příslušenství. Snímač se dodává výhradně s anténou o průměru 80 mm. Výstupy jsou analogové 4 až 20 mA/HART nebo digitální Profibus-PA a Foundation Fieldbus. Standardní délka propojovacího kabelu je 6 m, na objednávku může být kabel delší.

  Nový radarový hladinoměr VEGAPULS WL 61 může být jednoduše kombinován s již existujícími vyhodnocovacími jednotkami od společnosti VEGA. Tam, kde jsou dostačující dva reléové výstupy ve vyhodnocovací jednotce, patří mezi cenově zajímavá řešení jednotka Vegamet 381. Pro složitější úlohy je k dispozici jednotka VEGAMET 391. Tato jednotka je vybavena šesti reléovými výstupy a má veškeré nezbytné vlastnosti pro řízení čerpadel a měření průtoku. Má integrovaný čítač pro měření celkově proteklého množství. Uživatel může zobrazit měřenou hodnotu v jednotkách, které mu vyhovují, a může zobrazit také celkově proteklé množství. Tato sestava je ideální řešení pro většinu úloh v oblasti vodního hospodářství.

  Kompletní uzavření anténního systému do pouzdra z plastu, přijatelná cena a samozřejmě možnost trvalého zaplavení snímače otevírají hladinoměru Vegapuls WL 61 nové oblasti použití. A co je nejdůležitější? I tento přístroj pro všeobecné použití má vestavěné inteligentní zpracování signálu a garantuje velmi spolehlivý provoz, což jsou standardy největšího výrobce radarových hladinoměrů na světě.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGAPULS WL 61

  3. 9.2010
  Zobrazovací a nastavovací jednotka pro analogové snímače

  Představuje novou zobrazovací a nastavovací jednotku.

  Nastavení snímačů s analogovým výstupem

  Zobrazovací a nastavovací jednotka Vegadis 62 je určena pro vzdálené zobrazení hodnot měřených snímači s analogovým výstupem a také pro nastavení těchto snímačů prostřednictvím komunikačního protokolu HART. Tato jednotka může být připojena k jakémukoliv snímači s výstupním signálem 4 až 20 mA. Pracuje bez pomocného napájení. Během nastavení parametrů funguje jednotka Vegadis 62 jako sekundární ovládací prvek a umožňuje nastavit např. nulu, rozsah (zdvih) nebo tlumení snímače. Integrovaný zobrazovací a nastavovací modul Plicscom je vyjímatelný. Jednotky lze montovat na lištu DIN, na stěnu, do panelu nebo např. na zábradlí pomocí speciální montážní objímky.

  Náhrada za starší jednotky

  Jednotka Vegadis 62 může být použita také jako náhrada za starší jednotky, např. Vegadis 12, pro všechny snímače s komunikací HART (např. Vegawell 72, D86, D84 a Vegabar 74 a 75).

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGADIS 62

  1. 5. 2010
  Jarní nabídka VEGASON 61

  Ultrazvukový hladinoměr VEGASON 61 je nyní opět k dispozici za akční cenu! Tato akce platí pro měsíc duben a v současné době byla prodloužena do konce Května.

  Použití

  Tento kompaktní ultrazvukový hladinoměr je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů.

  VEGASON 61

  Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin s měřicím rozsahem do 5 m.

  VEGASON 61 (SN61.XXAGHKMXX): 14.900,-
  Příplatek: PLICSCOM - zobrazovací a nastavovací modul: 1.000,-

  Nabízené zboží je skladem.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGASON 61

  31. 3. 2010
  Převodníky tlakové diference VEGADIF 65

  VEGADIF 65 je nově vyvinutý převodník tlakové diference s kovovou piezorezistivní měřicí buňkou. Tento snímač je určen pro měření rozdílu tlaku na filtrech a čerpadlech a také pro měření výšky hladiny v tlakových nádržích. Lze jej použít i k měření průtoku clonovými měřidly nebo k měření hustoty. Měřicí buňka vyniká rozsahem 1 kPa až 4 MPa a přesností 0,075 %.

  Ve verzi s externí elektronikou má snímač krytí IP68 a lze jej umístit v extrémně náročných provozních podmínkách s velkou okolní vlhkostí. Tato verze je vhodná také tam, kde použití klasického snímače s vestavěnou elektronikou brání špatný přístup a omezený prostor. Pouzdro elektroniky může být z plastu, hliníku nebo korozivzdorné oceli; pouzdro z korozivzdorné oceli nebo plastu může být jednokomorové nebo dvoukomorové. Speciální materiály membrány, jako např. Monel nebo tantal, chrání snímač proti agresivním médiím. Pomocí připojovacích redukcí mohou být ke snímači nainstalovány veškeré typy jednostranných nebo dvoustranných oddělovacích systémů, jež jsou vhodné pro chemické, farmaceutické a potravinářské provozy. Provozní teplota je od -40 do +400 °C a statický tlak může být až 42 MPa.

  Komunikace

  Snímač má analogový výstupní signál 4 až 20 mA s protokolem HART. Jako varianta může být vybaven komunikačním rozhraním pro Profibus-PA a Foundation Fieldbus. V nejlevnější verzi s pouhým analogovým výstupním signálem a protokolem HART se snímač nastavuje pomocí vyjímatelného zobrazovacího a nastavovacího modulu Plicscom, který je vybaven podsvětleným displejem. Nastavovací software PACTware usnadňuje nastavení a údržbu pomocí PC. Další nástroje, jako např. PDM a AMS, umožňují snímač začlenit do řídicích systémů od významných světových výrobců. Využít lze také přenosné komunikátory pro HART a snímače nastavit přímo v provozu.

  Modulární koncepce

  Vegadif 65 je nyní právoplatným členem konceptu plics a díky tomu se rozšiřují možnosti jeho použití.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGADIF 65

  24. 11. 2009
  Vánoční nabídka

  Ultrazvukový hladinoměr VEGASON 61 a radarový hladinoměr VEGAPULS 61 je k dispozici za akční cenu! Tato akce platí do 24.12.2009.

  Použití

  Tento kompaktní ultrazvukový a radarový hladinoměr je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů. Tyto snímače jsou nezávislé na vlastnostech média a jsou ideální pro použití v aplikacích ve vodním hospodářství a pro měření kyselin.

  VEGASON 61

  Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin s měřicím rozsahem do 5 m.

  VEGASON 61 (SN61.XXAGHKMXX): 14.900,-
  Příplatek: PLICSCOM - zobrazovací a nastavovací modul: 1.000,-

  VEGAPULS 61

  Kompaktní radarový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin s měřicím rozsahem do 10 m.

  VEGAPULS 61 (PS61.XXAGPHKMXX): 28.900,-
  Příplatek: PLICSCOM - zobrazovací a nastavovací modul: 1.000,-

  Nabízené zboží je skladem.

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGASON 61
  VEGAPULS 61

  2. 11. 2009
  Mikrovlnné bariéry VEGAMIP

  Představujeme Vám nové mikrovlnné bariéry. Nyní je v našem sortimentu k dispozici unikátní zařízení pro detekci výšky hladiny, které pracuje na novém měřicím principu. Jde o mikrovlnnou bariéru s označením VEGAMIP 61. Bariéra se skládá z vysílače VEGAMIP T61 a přijímače VEGAMIP R61.

  VEGAMIP 61

  Vysílač VEGAMIP T61 vyzařuje mikrovlnný signál s frekvencí 24 GHz prostřednictvím antény k přijímači VEGAMIP R61 na druhé straně zásobníku. Je-li médium v dráze mezi vysílačem a přijímačem, mikrovlnný signál je utlumen. Tato změna je detekována přijímačem a převedena na spínací signál. Přizpůsobení podmínkám a měřenému médiu je snadné pomocí nastavení citlivosti. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou schopné pronikat nevodivými produkty, je možné např. měřit přes stěnu plastové nádrže. U kovových nádrží je instalace možná prostřednictvím návarků nebo přes průhledítka z vhodného materiálu, např. z plastu, skla nebo keramiky.

  Použití:

  Popisované snímače jsou vhodné pro detekci hladiny kapalin např. v plastových nebo skleněných nádržích vzhledem k tomu, že není nutné narušit stěnu nádrží a měří se přímo skrz ni. Měření není ovlivněno tlakem ani teplotou v nádrži.

  VEGAMIP 61

  Tyto snímače jsou rovněž vhodné pro detekci sypkých materiálů. Lze říci, že jde o hlavní oblast použití. Bezkontaktní měřicí princip je ideální pro náročná měření např. v uhelných bunkrech apod.

  Podobně jako světelné bariéry, je možné i mikrovlnné bariéry použít k monitorování přítomnosti a polohy předmětů. Tyto snímače nejsou ovlivňovány prašností, deštěm, mlhou ani možným zašpiněním, a jsou proto ideální do náročných podmínek. Typickou úlohou je hlídání cisteren nebo nákladních vagonů v kamenolomu pro zabránění možné kolizi. Vzhledem k velké citlivosti přijímače je možné snímač umístit do vzdálenosti více než 100 m.

  22. 10. 2009
  Radioizotopové hladinoměry PROTRAC

  Rádi bychom Vás informovali, že jsme náš rozsáhlý sortiment rozšířili o radioizotopové hladinoměry. Tyto hladinoměry využívají již dlouho známou skutečnost, že intenzita radioaktivního záření klesá úměrně s tloušťkou stěny mezi materiálem a detektorem. Vyhodnocuje se zeslabení svazku ionizujícího záření při jeho přechodu měřeným prostorem. Měřicí zařízení se skládá z radioaktivního zářiče a detektoru záření s elektronickými obvody. Radioizotopové hladinoměry PROTRAC Jako radioaktivní zářiče se používají zdroje záření gama, které velmi dobře pronikají materiálem, ale vyvolávají jeho radiaoktivitu. Aby nebyly nutné časté kalibrace, používají se izotopy s delším poločasem rozpadu, např. 60Co (poločas 5,5 roku) nebo 137Cs (30,5 roku). Zářič musí být opatřen olověným ochranným krytem o tloušťce několika centimetrů. K detekci záření se používá buď Geigerův-Müllerův detektor (při provozních teplotách vyšších než 60 °C je elektronická část oddělena od detektoru) nebo detektor s fotonásobičem.

  Tyto detektory jsou citlivé na teplotu, která by neměla překročit limitní hodnotu přibližně 55 °C. Intenzita záření dopadající na detektor závisí na tloušťce měřeného materiálu. Snímače výšky hladiny s využitím radioaktivního záření se používají při bodovém nebo spojitém měření a tam, kde je většina jiných měřicích metod neúspěšná.

  19. 10. 2009
  PLICSPLUS - modularita v nové dimenzi

  V roce 2003, s příchodem snímačů od firmy VEGA Grieshaber navržených v souladu s konceptem plics, se zjednodušil svět měřicí a regulační techniky. Koncept plics je založen na modularitě celého měřicího systému, počínaje typem hlavice (pouzdra elektroniky), přes procesní připojení až po standardizovaný systém nastavování všech měřicích přístrojů. Na veletrhu Achema 2009, který se konal v květnu ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN), společnost Vega představila pokračování vývoje již osvědčeného konceptu plics s mnoha technickými inovacemi: plicsplus. Vývoj se soustředil na zjednodušení provozu a standardizaci měřicí techniky.

  S nově doplněným dvoukomorovým pouzdrem z plastu nebo korozivzdorné oceli nabízí plicsplus varianty krytů, z nichž si uživatelé mohou vybrat pro každou úlohu: plastové kryty a kryty z hliníku chráněné vrstvou plastu např. pro použití ve vodárenství nebo v chemickém průmyslu v běžných podmínkách, kryty z korozivzdorné oceli pro náročnější podmínky zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu a leštěné kryty z korozivzdorné oceli pro potravinářství a farmacii.

  Nastavení všech snímačů je ještě jednodušší díky přepracovanému zobrazovacímu modulu Plicscom. Nově vytvořené soubory DTM, jež jsou k přístrojům k dispozici zdarma na webových stránkách firmy, využívají šablony FDT Style Guide a zlepšují komfort ovládání snímačů z PC. K dispozici je softwarový asistent uvedení do provozu a diagnostiky přístrojů a práci usnadňuje také přehledně strukturované menu.

  Práce s novými jednotkami elektroniky, jež jsou v souladu s normou IEC 61508 (úroveň bezpečnosti SIL 2), je opravdu jednoduchá. Nové pružinové svorkovnice umožňují velmi jednoduše propojit napájecí a signálový kabel bez jakýchkoliv nástrojů. Tyto svorkovnice spolehlivě zabraňují mechanickému vytržení kabelu a umožňují případnou výměnu elektroniky během několika sekund.

  Další vlastnosti nových snímačů plicsplus jsou: napájení 9,6 V, rychlejší zpracování signálu než u varianty plics, lepší přesnost měření díky výkonnějším mikroprocesorům a volitelný modul GSM/GPRS pro přenos dat na dálku. Paměť pro data byla zvětšena na 100 000 naměřených hodnot a událostí včetně záznamu v reálném čase. To usnadňuje analýzu a diagnostiku funkce snímačů. Zprávy a výstražná hlášení jsou v souladu s doporučením Namur NE 107, umožňují prediktivní údržbu snímačů a účinně zabraňují odstávkám výrobních zařízení.

  Do sortimentu snímačů VEGA s konceptem plics byly doplněny mikrovlnné spínače pro detekci hladiny sypkých materiálů a snímače pro radiometrické měření hladiny nebo měření hustoty.

  9. 9. 2009
  Speciální akce PRODLOUŽENA do 31. října

  Akce na ultrazvukový hladinoměr VEGASON 61 a radarový hladinoměr VEGAPULS 61 je prodloužena do 31.10.2009.

  10. 7. 2009
  SPECIÁNÍ NABÍDKA

  Ultrazvukový hladinoměr VEGASON 61 a radarový hladinoměr VEGAPULS 61 je nyní k dispozici za nejnižší cenu v historii! Tato akce platí pouze do 31.8.2009.

  Stáhnout ZDE

  Akční nabídka

  Tento kompaktní ultrazvukový hladinoměr je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů. Tyto snímače jsou nezávislé na vlastnostech média a jsou ideální pro použití v aplikacích ve vodním hospodářství a pro měření kyselin.

  VEGASON 61 (SN61.XXAGHKMXX): 14.900,-
  Příplatek: PLICSCOM - zobrazovací a nastavovací modul: 1.000,-

  VEGAPULS 61

  Kompaktní radarový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin s měřicím rozsahem do 10m.

  VEGAPULS 61 (PS61.XXAGPHKMXX): 28.900,-
  Příplatek: PLICSCOM - zobrazovací a nastavovací modul: 1.000,-

  VEGASON 61 - Technické parametry

  Podrobné technické informace naleznete zde:
  VEGASON 61
  VEGAPULS 61

  22. 5. 2009
  Kryt parabolické antény

  Pro prašné aplikace je k dispozici kryt parabolické antény radarového hladinoměru VEGAPULS 68. Vzhledem k silné teplotní roztažnosti plastu, musel být kryt vyroben ze zesíleného PTFE. Zesílení obsahuje materiál Gore-Tex. Veškeré švy jsou navíc svařeny, což zabraňuje jakémukoliv pronikání vlhkosti do anténního systému.

  Měření hladiny v kulovém zásobníku: limitní spínače Vegaswing 63 a radarový hladinoměr Vegapuls 68

  Kryt je obzvlášť vhodný pro aplikace s vysokou prašností. Maximální provozní teplota je 200°C. V případě použití ofukového systému, není možné použít tento kryt antény. Kryt není určen pro použití při měření hladiny kapalin.

  20. 5. 2009
  Spolehlivé měření hladiny kapalných plynů

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert se specializuje na dodávky měřicí techniky jak pro běžné úlohy, tak pro speciální měření v průmyslových provozech. Jde převážně o snímače pro měření výšky hladiny kapalin, sypkých látek či pro stanovení rozhraní mezi nemísícími se kapalinami. Přístroje poskytují uživateli spolehlivé údaje o množství měřeného produktu, výšce jeho hladiny a tlaku bez ohledu na to, o jaký produkt jde. Tento článek je zaměřen na měření množství kapalných plynů a s tím související měření rozhraní kapalin.

  Zkapalněný ropný plyn (LPG) a zkapalněný zemní plyn (LNG)

  Měření hladiny v kulovém zásobníku: limitní spínače Vegaswing 63 a radarový hladinoměr Vegapuls 68

  Při destilaci surové ropy jsou jedněmi z produktů kapalné plyny jako propan a butan. Tyto plynné hmoty jsou skladovány buď v kapalném stavu při extrémně nízkých teplotách nebo při vysokém tlaku či v kulových zásobnících (obr. 1) a nebo horizontálních válcovitých nádržích. Velké požadavky jsou kladeny na provozní spolehlivost použitých snímačů, vzhledem k tomu, že zásobníky nemohou být otevřeny po dobu několika let. Zemní plyn se zkapalňuje ochlazením především pro jeho dopravu na velké vzdálenosti. Uchovává se v kryogenních nádobách.

  Limitní měření hladiny: Vegaswing 63

  Díky velké odolnosti proti tlaku (provozní tlak až 6,4 MPa) a díky nepropustnosti je Vegaswing 63 (obr. 2) obzvlášť vhodný k detekci kapalných plynů. Tento snímač je spolehlivý také pro detekci při vyprazdňování nádrží, která je důležitá pro zabránění vznícení plynu. Limitní vibrační spínače kapalin Vegaswing jsou certifikovány jako přístroje s úrovní funkční bezpečnosti SIL 2. Výhodou uvedených snímačů je možnost výběru z nejrůznějších typů výstupních signálů, nezávislost sondy na měřeném médiu a schválení jako ochrana proti přetečení podle německého zákona na ochranu vod WHG.

  Radarový hladinoměr Vegaflex 67 k měření hladiny i rozhraní kapalin Limitní spínač hladiny Vegaswing 63 Měření hladiny a rozhraní reflektometrickým radarovým hladinoměrem Vegaflex 67

  Reflektometrický radarový hladinoměr Vegaflex 67 (obr. 3) má měřicí rozsah až 6 m. Je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny LPG a současné měření rozhraní vody a LPG v nádržích pro LPG. Část vysílaného signálu se odráží na hladině LPG a část na rozhraní LPG a vody, která je na dně nádrže. Zpracováním obou odražených signálů je možné přesně měřit rozhraní obou kapalin a určit množství LPG v nádrži. Stejný hladinoměr je možné použít i v úlohách, kde je třeba měřit rozhraní mezi nemísícími se kapalinami s velkým rozdílem dielektrických konstant, např. ropných produktů a vody. K dispozici je i koaxiální tyčová verze, zvláště vhodná k měření médií se špatnými odrazovými vlastnostmi. Výhodou hladinoměrů Vegaflex je jejich velmi snadné nastavení. Výstup je 4 až 20 mA a HART.

  Měření radarovým hladinoměrem Vegapuls 68

  Reflektometrické snímače s vedenou vlnou jsou osvědčená a cenově přijatelná řešení, obzvláště ve velkých nádržích. Problémy však může působit kontakt měřeného média s vlnovodem. Vysoce citlivý bezkontaktní radarový hladinoměr Vegapuls 68 spolehlivě měří hladinu kapalných plynů bezkontaktně. Navíc při použití kulového ventilu je možné dokonale oddělit snímač od vnitřního prostoru nádoby. Proto je možná montáž i demontáž snímače bez nutnosti vyprazdňovat nádrž.

  Měření hladiny při velmi nízké teplotě: Vegapuls 63

  Vegapuls 63 je hladinoměr zvláště vhodný k měření LNG v kryogenních nádobách. Je ideální k měření při extrémně nízké provozní teplotě. Díky zapouzdřené anténě s povlakem z PTFE může být používán při teplotě média -200 °C. Nevadí mu agresivní ani korozivní prostředí.

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert dodává měřicí a regulační techniku včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

  4. 2. 2009
  Speciální snímače pro měření rozhraní kapalin

  Společnost představuje speciální snímače pro měření polohy rozhraní mezi kapalnými médii v separátorech a pro separaci médií při stáčení ve farmaceutických a petrochemických provozech. Je schopen stanovit, kde se v nádobě nachází rozhraní dvou kapalin, zajistit přesné a spolehlivé oddělení médií při stáčení, a navíc i oddělit emulzi vzniklou při jejich styku.

  Speciální tyčová sonda pro měření rozhraní Princip měření

  Systém kontinuálně měří impedanci rozhraní tyčovou sondou, která dává signál, jenž je přímo úměrný výšce rozhraní médií, pohybujícího se podél sondy, vůči referenčnímu bodu. Hodnota impedance reprezentuje chemické a fyzikální vlastnosti média (pokládané za konstantní) a délku, ve které médium smáčí aktivní část sondy. Impedance se tedy mění podle toho, jak se rozhraní médií pohybuje podél sondy. Změny impedance jsou elektronikou MTI okamžitě převáděny na normovaný výstupní signál, posílaný k digitálnímu zpracování do univerzálního mikroprocesorového systému QTI 800 K. Tento signál může reprezentovat poměrnou (v procentech), popř. absolutní (v milimetrech) polohu rozhraní. Pohyb rozhraní z 0 na 100 % (např. o 300 mm) je takto převáděn na výstupní signál 4 až 20 mA.

  Podrobnější informace naleznete v sekci - Měření rozhraní.

  Typy snímačů

  - Tyčová sonda pro měření rozhraní kapalin

  - Průtočná sonda pro měření rozhraní kapalin

  - Průtočná sonda pro měření petrochemických produktů (sledování kvality)

  - Sonda pro detekci hladiny pěny

  1. 12. 2008
  VEGACONNECT SETUP COMFORT

  SPECIÁLNÍ AKCE: Komunikační převodník VEGACONNECT, Netbook ACER Aspire ONE a nastavovací software PACTware (DTM Collection) je nyní k dispozici ve speciálním balíčku nazvaném VEGACONNECT SETUP COMFORT. Tento speciální balíček slouží pro jednoduché nastavování všech snímačů VEGA, které patří do skupiny plics.

  Stáhnout ZDE Speciální akce.

  Převodník VEGACONNECT 4 umožňuje komunikaci s přístroji VEGA rovněž po lince 4 až 20mA/HART. Všechny nezbytné kabely a adaptéry jsou umístěny uvnitř převodníku a jsou součástí dodávky.

  Informace: - pro použití na PC s USB rozhraním - propojení pomocí linky I2C nebo prostřednictvím protokolu HART - nastavení pomocí DTM a nastavovacího softwaru PACTware - zvlášť vhodný pro propojení snímačů z rodiny plics

  VEGACONNECT SETUP COMFORT: Akční cena: 17.200,- Kč

  Akce platí do vyprodání zásob.

  24. 11. 2008
  Měření výšky hladiny při zpracování asfaltu

  Nová výstavba a údržba silnic vyžaduje pružné technologické postupy při zpracování asfaltu. Různorodé a kvalitní povrchy lze vytvořit pomocí bitumenu smíchaného s velkým množstvím plnidel. Při měření výšky hladiny takto připraveného asfaltu se uplatní přístroje dodávané společností Level Instruments CZ - Level Expert. Firma je schopna vyhovět také požadavkům na měření průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti v široké škále provozních médií.

  Obr. 1.

  Vegapuls 68 - bezkontaktní měření hladiny asfaltu

  Viskózní, horký a lepkavý, to jsou typické vlastnosti připraveného asfaltu. Pro měření výšky hladiny v těchto podmínkách se uplatní bezkontaktní hladinoměry Vegapuls 68. Jsou navrženy tak, aby kondenzát vznikající na anténě nevedl ke ztrátě viditelnosti hladiny média. Měření lze realizovat i přes nepravidelný povrch produktu (obr. 1). Aby mohl hladinoměr Vegapuls 68 pracovat při provozní teplotě přes 200 °C, je vybaven připojením na ofukový systém, který chladí antenní systém.

  Obr. 1. Měření výšky hladiny při nepravidelném povrchu asfaltu

  Vegacap 65 - ochrana proti přeplnění

  Limitní kapacitní sonda Vegacap 65 slouží jako samostatná ochrana proti přeplnění a ideálně doplňuje kontinuální měření výšky hladiny. Vzhledem k robustní konstrukci lanové elektrody je tento limitní kapacitní spínač naprosto bezúdržbový. Na funkci přístroje nemají vliv kondenzace, nánosy ani průtok média. Spolehlivost spínání je zaručena tím, že spínač Vegacap 65 vyhovuje úrovni bezpečnosti SIL 2 podle IEC 61508.

  Vegaflex 66 - radarové měření hladiny

  Alternativou k bezkontaktnímu měření je stále oblíbenější reflektometrický radarový princip, který využívá šíření elektromagnetického impulsu v tělese, jež je ponořeno do média v nádrži. Reflektometrický hladinoměr Vegaflex 66 poskytuje velmi dobré řešení pro měření hladiny tekutého asfaltu a spolehlivě pracuje při teplotě okolo 250 °C. Na výsledky měření nemají vliv ani nánosy nebo pěna z tekutého bitumenu (obr. 2), a dokonce ani rušení vlivem instalací uvnitř zásobníku, např. otopných trubek.

  Obr. 2. Pěna tekutého bitumenu neovlivňuje výsledky měření

  Vegabar 65 s kovovou membránou

  Převodník tlaku Vegabar 65, instalovaný ve dnu nádrže, šetří prostor a dokonale odolává nepříznivým podmínkám v nádrži s bitumenem. Pěna na hladině produktu rovněž nemá vliv na hydrostatický princip měření. Vegabar 65 s membránou METEC zajišťuje extrémně vysokou přesnost, dokonce i při vysoké teplotě. Veškeré komponenty jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli 1.4435 a ze slitiny Hastelloy C 276.

  Závěr

  Představené přístroje vyrábí a dodává německá firma Vega Grieshaber KG, kterou na českém a slovenském trhu výhradně zastupuje společnost Level Instruments CZ - Level Expert. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

  20. 10. 2008
  Univerzální vyhodnocovací jednotky

  Nová generace zobrazovacích a vyhodnocovacích jednotek Vegamet 624/625 je navržena pro snímače s výstupním signálem 4 až 20 mA nebo HART. Jednotka Vegamet může např. zpracovávat měřené signály vysílané snímačem při kontinuálním měření hladiny v nádrži. Nastavením jednotlivých parametrů může být přizpůsobena podmínkám daného prostředí nebo úlohy.

  VEGAMET 625

  Požadovaná měřená hodnota je zobrazena na displeji a odeslána na integrovaný proudový výstup k dalšímu zpracování. Měřený signál je možné následně přenášet na vzdálený zobrazovač nebo do řídicího systému. Pro detekci hladiny jsou k dispozici dvě nebo tři integrovaná přídavná relé (např. pro řízení čerpadel). Jednotky Vegamet v kombinaci s příslušným snímačem jsou spolehlivým řešením pro měření hladin, procesních tlaků, rozdílu tlaků, vzdálenosti, dále pro měření rozhraní nebo teploty. Jednotka v provedení Vegamet 624 přebírá jednoduché řízení nad snímačem a je vhodná pro snímače s rozhraním HART. Přístroj může volitelně také zpracovávat signál 4 až 20 mA. Verze Vegamet 625 přebírá komplexnější řízení nad snímačem. K této jednotce lze připojit dva snímače jedním dvouvodičovým kabelem za použití digitální komunikace mezi snímačem a vyhodnocovací jednotkou. Veškeré vyhodnocovací jednotky jsou vybaveny velkým podsvětleným displejem a mohou být používány i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jednotky lze montovat na lištu DIN, na stěnu nebo do panelu.

  1. 10. 2008
  VEGASON 61 - speciální akce

  Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny. Tento hladinoměr je vhodný pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů. Tyto snímače jsou nezávislé na vlastnostech média a jsou ideální pro použití v aplikacích ve vodním hospodářství a pro měření kyselin.

  Stáhnout ZDE

  Nyní speciální cena 14.900,- včetně jednoho zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  Akce prodloužena do 15.12.2008.


  - Měřicí rozsah: kapaliny: 0,25...5 m / sypké materiály: 0,25...2 m
  - Procesní připojení: G1,5 A PVDF
  - Procesní teplota: -40...80C
  - Procesní tlak: -0,2...2 bar (-20...200 kPa)
  - Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
  - Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
  - Zobrazení a nastavení: podsvětlený modul PLICSCOM
  - Schválení: CE

  7. 1. 2008
  Spolehlivé limitní spínače výšky hladiny sypkých látek

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert s. r. o., dodává již řadu let spolehlivé limitní spínače ROTONIVO německé společnosti UWT, které jsou ve velkém počtu instalovány v praktických úlohách u nás i po celém světě. Vzhledem k jejich schopnosti dlouhodobě pracovat bez jakýchkoliv problémů se tyto spínače velmi dobře uplatní především ve skladovém hospodářství, ale i v jiných průmyslových aplikacích. Limitní spínače ROTONIVO mohou být používány jako spolehlivé detektory minimální, střední a maximální polohy hladiny. Sondy ROTONIVO jsou vhodné pro detekci téměř jakýchkoliv sypkých materiálů.

  Rotonivo RN 3000

  Limitní rotační hladinové spínače Rotonivo RN 3000 (obr. 1) jsou ideálním řešením jak pro úlohy s běžnými provozními podmínkami, tak pro úlohy s vysokými požadavky na provozní teplotu a tlak. Spínače jsou určeny k detekci polohy hladin sypkých a prašných materiálů ve všech typech zásobníků. Jejich výhodami jsou spolehlivost, jednoduchá funkce, nízké náklady na údržbu, kompaktní provedení, malé rozměry, velká odolnost proti teplotám (do 350 °C, speciální verze až do +600 °C) a tlakům (do 1 MPa). Spínače jsou schváleny do prostředí s nebezpečím výbuchu podle normy ATEX (prach a plyn). Vzhledem k široké nabídce typů a variant těchto limitních spínačů je možné zvolit přístroj přesně pro danou úlohu nebo vyrobit spínač na míru podle požadavků zákazníka.

  Obr. 1. Limitní rotační hladinové spínače Rotonivo RN 3000 odolávají vysokým teplotám i tlakům

  Pro hlídání minimální nebo maximální výšky hladiny jsou určeny sondy RN 3002 pro vertikální montáž, jejichž dosah je možné prodloužit pomocí trubky nebo lana o délce až 10 000 mm. Samozřejmostí je široká nabídka závitů nebo přírub pro procesní připojení a rovněž množství tzv. rotačních lopatek (proto se pro ně u nás již mnoho let používá výraz lopatkové sondy místo rotační sondy). Spínače Rotonivo jsou standardně vybaveny motorkem o rychlosti jedné otáčky za minutu. V případech, kdy je vyžadována velmi rychlá reakce spínače, např. při detekci polohy hladiny ve výsypkách, se uplatní verze s motorkem o rychlosti pět otáček za minutu. Sondy je možné vybavit elektronikou podle přání zákazníka. K dispozici jsou jednotky se standardním napájením 230 V AC nebo 24 V DC, ale i s méně obvyklým napájením 115 V AC, 48 V AC, popř. elektronická jednotka v univerzálním provedení. Další výhodou limitních spínačů Rotonivo je široká nabídka jejich příslušenství od šestihranných matic, přes kryt chránící proti povětrnosti, vyhřívání pouzdra, signální žárovku v kabelovém vstupu, posuvné šroubení až po kontrolu otáčení motorku. Limitní rotační spínače jsou určeny pro detekci polohy hladin stavebních materiálů a kameniva, nejrůznějších materiálů v chemickém průmyslu, potravinářství, krmiv pro zvířectvo, syntetických látek, ve dřevařství, gumárnách a dalších sektorech průmyslu.

  Rotonivo RN 4000

  Pro méně náročné aplikace jsou k dispozici cenově výhodné spínače Rotonivo RN 4000 (obr. 2). Oproti řadě RN 3000 jde o jednodušší přístroje, které jsou však schváleny do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu. Spínače jsou navrženy pro maximální provozní teplotu +80 °C a provozní tlak do 80 kPa. V řadě spínačů Rotonivo RN 4000 není k dispozici tak široká nabídka nejrůznějších variant a kombinací (např. procesních připojení) jako u typu RN 3000, ale vzhledem k možnostem použití jde o velmi zajímavé řešení pro hlídání polohy hladin. Spínače jsou také k dispozici v provedení s lanem délky 2 m nebo 1 m a s výkyvnou hřídelí délky 0,5 m.

  Obr. 2. Limitní rotační hladinové spínače Rotonivo RN 4000 za příznivou cenu

  Příklady aplikací

  Jak již bylo zmíněno, limitní rotační hladinové spínače Rotonivo patří mezi univerzální přístroje, a proto naleznou uplatnění téměř v jakékoliv průmyslové oblasti. Zmínit lze cenově přijatelné řešení limitního měření výšky hladiny cementu, vápence, drceného kameniva a uhlí. Spínače Rotonivo se uplatní také při měření polohy hladiny dřevní štěpky. Tento lehký materiál se často měří v prašném prostředí. I zde si uvedené přístroje zachovávají dostatečnou měřicí citlivost. Spolehlivost spínačů se rovněž osvědčila při měření limitní výšky hladiny křemenného písku v tlakových zásobnících. Vysoký tlak kombinovaný s abrazivním materiálem vyžaduje mechanicky robustní a dostatečně utěsněný přístroj. Spínače Rotonivo jsou vybaveny těsněním hřídele a spolehlivě pracují v procesním tlaku do 1 MPa.

  Z méně náročných aplikací lze uvést např. limitní měření výšky hladiny kuliček polystyrenu, obilí, nebo dokonce mouky. Pro tyto nenáročné aplikace jsou vhodné spínače RN4000 jak ve standardním krátkém provedení, tak v provedení s lanem délky 2 m.

  Závěr

  Zákazníci se mohou spolehnout na rychlou reakci na poptávku, zboží vysoké kvality, široký sortiment nabízených produktů a nepřetržitý servis. Pracovníci společnosti s dlouholetými zkušenostmi pomohou při výběru a návrhu vhodného řešení i při instalaci a uvedení přístroje do provozu. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

  3.12.2007
  Speciální nabídka - VEGASON 61

  Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální měření výšky hladiny. Tento hladinoměr je vhodný pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů. Tyto snímače jsou nezávislé na vlastnostech média a jsou ideální pro použití v aplikacích ve vodním hospodářství a pro měření kyselin.

  Stáhnout ZDE

  Nyní speciální cena 14.900,- včetně jednoho zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!


  -Měřicí rozsah: kapaliny: 0,25...5 m / sypké materiály: 0,25...2 m
  -Procesní připojení: G1,5 A PVDF
  -Procesní teplota: -40...80C
  -Procesní tlak: -0,2...2 bar (-20...200 kPa)
  -Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
  -Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
  -Zobrazení a nastavení: podsvětlený modul PLICSCOM
  -Schválení: CE

  1.11.2007
  VEGACONNECT 4 - komunikační převodník

  Představujeme komunikační převodník VEGACONNECT 4. Propojením přes USB rozhraní osobního počítače je možné snadno nakonfigurovat snímače VEGA a ostatní HART zařízení. Převodník se připojí přímo do elektroniky snímače VEGA, do zobrazovací/nastavovací jednotky VEGADIS 61 nebo k jakémukoliv snímači s výstupem 4...20mA prostřednictvím HART protokolu.

  Převodník VEGACONNECT 4 umožňuje komunikaci s přístroji VEGA rovněž po lince 4 až 20mA/HART. Všechny nezbytné kabely a adaptéry jsou umístěny uvnitř převodníku a jsou součástí dodávky.

  Informace:
  - pro použití na PC s USB rozhraním
  - propojení pomocí linky I2C nebo prostřednictvím protokolu HART
  - nastavení pomocí DTM a nastavovacího softwaru PACTware
  - zvlášť vhodný pro propojení snímačů z rodiny plics

  26.10.2007
  Plicsradio - řešení pro bezdrátový přenos měřených dat

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert s. r. o., výhradní zástupce německé společnosti Vega Grieshaber KG pro ČR, představuje řešení pro bezdrátový přenos měřených dat z nepřístupných prostor nebo vzdálených oblastí.

  Plicsradio

  Plicsradio (obr. 1) poskytuje rádiovou linku jako náhradu za kabelové spojení snímače s vyhodnocovací jednotkou v průmyslovém prostředí. Systém Plicsradio využívá vysílací a přijímací jednotky, které mohou mezi sebou přenášet signály 4 až 20 mA, HART nebo spínací stavy. Tyto jednotky mohou být rovněž použity v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC). V maximální konfiguraci lze k systému Plicsradio připojit dva snímače s výstupem 4 až 20 mA nebo HART a také dva digitální signály, např. ze spínače hladiny. Na vysílací jednotce je k dispozici doplňkový signál 4 až 20 mA. Síla rádiového signálu je pomocí diagnostiky zobrazena na přijímací jednotce Plicsradio.

  Obr. 1. Bezdrátová komunikace s využitím systému Plicsradio

  Plicsradio používá současné komponenty úspěšného modulárního konceptu Plics. Bezdrátová jednotka Plicsradio se nastavuje buď prostřednictvím standardního zobrazovacího a nastavovacího modulu Plicsradio nebo s využitím softwaru PACTware. Díky řešení FDT/DTM a softwaru PACTware je možný kompletní přístup ke snímačům s výstupem HART z různých komponent systému Plicsradio.

  Všechny přístroje systému Plicsradio jsou k dispozici ve zdejších zeměpisných podmínkách ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz s dosahem 500 m. Umožňují tedy snadný a spolehlivý rádiový přenos vhodný i do průmyslového prostředí, který však nevyžaduje žádné licence ani registrace vysílací frekvence.

  Oblast použití

  Plicsradio nalezne uplatnění v místech, kde položení signálních kabelů není možné nebo by bylo extrémně nákladné. Překážky jako ulice, železnice, řeky a budovy tak mohou být překonány snadno a při nízkých nákladech (obr. 2).

  Obr. 2. Příklad použití systému Plicsradio

  Systém Plicsradio je dále možné využít v různých mobilních zařízeních automatizovaných průmyslových provozů, jako jsou např. pásové dopravníky, rotační kontejnery nebo cisterny apod. Jeho funkce ocení zákazníci, kteří potřebují rychle rozšířit dosavadní provozy bez přerušení jejich činnosti nebo bez konstantní změny jejich konfigurace.

  Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí.

  11.8.2007
  Nový radarový hladinoměr pro měření sypkých látek

  První radarový hladinoměr vyvinutý speciálně pro měření sypkých látek představila německá společnost Vega Grieshaber KG v roce 2004. Díky měřicímu rozsahu do 70 m a širokému rozsahu teploty a tlaku (200°C, 0,4 MPa) představuje tento hladinoměr novou třídu přístrojů pro měření hladiny sypkých materiálů. Za dobu tří let si vybudoval velmi dobré jméno mezi zákazníky po celém světě (VEGAPULS 68). Na trhu však zůstal ještě prostor v oblasti měření s menším měřicím rozsahem ve standardních aplikacích s běžnými provozními podmínkami. Pro uvedené použití vyvinula společnost Vega další verzi přístroje s označením Vegapuls 67. Ten byl poprvé představen na německé výstavě zaměřené na měření sypkých materiálů Powtech 2007, pořádané 27 až 29. března 2007 v Norimberku.

  Všestranný Vegapuls 67

  Nový Vegapuls 67 nalezne využití hlavně v těch aplikacích, kde se až dosud z ekonomických důvodů používaly ultrazvukové hladinoměry nebo kapacitní sondy. Nový anténní systém z chemicky odolného plastu umožňuje dodávat radarový hladinoměr Vegapuls 67 (obr. 1) za podstatně nižší cenu. Jádrem přístroje však i nadále zůstává osvědčená pulsní radarová měřicí technika s vysokou citlivostí signálu, která pracuje s metodou vyhodnocení echa optimalizovanou pro měření sypkých látek.

  Obr. 1. Nový typ hladinoměru pro sypké látky Vegapuls 67

  Tento hladinoměr je ideální pro měření v silech střední velikosti o výšce do 15 m. Je vhodný pro většinu standardních aplikací, kde se manipuluje se sypkými látkami: od potravinářského průmyslu, přes skladování plastů až po výrobu a zpracování stavebních materiálů.

  Malý snímač o malé hmotnosti je optimálně přizpůsoben pro instalaci do již existujících montážních otvorů. Vzhledem k dvouvodičovému zapojení jej lze bez problémů zvolit jako náhradu za zastaralé systémy, protože může být použito i dosavadní kabelové vedení. Hladinoměr je schválen podle normy Atex pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu.

  Hladinoměr Vegapuls 67 je necitlivý k turbulencím vzduchu, běžně způsobeným při pneumatickém plnění. Výsledky měření nejsou ovlivněny dokonce ani silnou prašností a kolísáním teploty. Vegapuls 67 pracuje bezkontaktně, a proto je rovněž vhodný pro použití v chemickém průmyslu. Je vybaven proudovým výstupem 4 až 20 mA, komunikuje standardně prostřednictvím protokolu HART a sběrnice Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus.

  3.8.2007
  Změna sídla společnosti

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert s.r.o., se přestěhovala.

  V průběhu července 2007 proběhlo stěhování pracovních prostor.

  Nová adresa společnosti:

  LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT s.r.o.
  Příbramská 1337/9
  710 00 Ostrava
  Tel.: +420 599 526 776
  Fax: +420 599 526 777
  Hot-Line: +420 774 464 120
  E-mail: info@levelexpert.cz

  23.3.2007
  VEGATOUR 2007

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert s.r.o., výhradní zástupce německé společnosti VEGA pořádá akci nazvanou VEGATOUR 2007.

  Dne 26. března 2007 se na cestu vydá předváděcí vůz Vegamobil, vybavený plně funkčními měřicími přístroji, a bude postupně projíždět mnoha českými městy. Například navštíví Ústí nad Labem, Plzeň, Chomutov, Prahu, Pardubice, Hradec Králové, Ostravu atd. Umožní tak mnoha zájemcům poznat kompletní sortiment společnosti Vega Grieshaber KG, která je výrobcem přístrojů pro bezkontaktní a kontaktní měření výšky hladin a převodníků tlaku. Návštěvníci si budou moci jednotlivé výrobky vyzkoušet přímo na místě. Případné dotazy lze na místě konzultovat s technickými i obchodními pracovníky společnosti s dlouholetými zkušenostmi v průmyslové automatizaci.

  Návštěvu předváděcího vozu lze doporučit pracovníkům, kteří se zabývají měřením a regulací např. v chemickém a petrochemickém průmyslu, potravinářství, farmaceutickém průmyslu, teplárnách, cementárnách, ve vodním hospodářství a v dalších průmyslových odvětvích. Podrobnější informace o místě přistavení demonstračního vozu jsou k dispozici u regionálních obchodních zástupců nebo přímo v centrále společnosti. Tel.: 599 526 776, Fax: 599 526 777, e-mail: info@levelexpert.cz.

  14.3.2007
  Spolehlivé měření výšky hladiny čpavku

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert je schopna vyhovět veškerým požadavkům zákazníků na nejrůznější způsoby měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti široké škály provozních médií. Novinkou v sortimentu firmy je hladinoměr Vegaflex 66 s rozšířenou odolností proti náročným provozním podmínkám, speciálně zkonstruovaný pro měření výšky hladiny čpavku. Nezbytností u takového přístroje je dokonalé utěsnění.

  Médium čpavek

  Amoniak (NH3, tradiční název čpavek) je bezbarvý, silně žíravý a dráždivý plyn. Již v malých koncentracích obtěžuje okolí čpavým zápachem (odtud jeho tradiční název). Lze jej snadno zkapalnit. Také se ochotně rozpouští ve vodě. Roztok amoniaku ve vodě (obvykle se pro něj také používá název čpavek, popř. čpavková voda) je silně zásaditý a žíravý.

  Obr. 1. Nádoba na skladování čpavku: vlevo v obtokové trubce radarový snímač polohy hladiny, vpravo v nádobě limitní spínač

  Čpavek je používán v mnoha procesech chemického průmyslu. Slouží jako výchozí materiál při výrobě průmyslových hnojiv, ale bývá také používán v mnoha chemických reakcích. Typickou charakteristikou čpavku je jeho schopnost skvěle pronikat většinou plastů. U ocelí způsobuje náchylnost ke koroznímu praskání. Na konstrukci hladinoměrů určených pro měření hladiny čpavku, ať už bezvodého, nebo jeho roztoku ve vodě, jsou proto kladeny vysoké požadavky.

  Měření výšky hladiny čpavku

  Čpavek bývá většinou skladován v tlakových nádržích opatřených provozním měřidlem a nezávislým bezpečnostním spínačem polohy hladiny.

  Reflektometrické hladinoměry využívají šíření elektromagnetického impulsu v tělese, které je ponořeno do média v nádrži (lano, tyč, koaxiální tyč). Mikrovlnné impulsy se odrážejí v místě, kde se skokově mění permitivita okolního prostředí ? tedy na hladině. Intenzita odraženého signálu závisí na relativní permitivitě média: čím je permitivita větší, tím je odraz intenzivnější. Vyhodnocuje se doba mezi vysláním impulsu a přijetím odraženého impulsu. Pro měření čpavku jsou tyto hladinoměry vhodné proto, že na rozdíl od pulsních radarových hladinoměrů u nich nedochází k tlumení signálu při průchodu čpavkovými parami.

  Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegaflex 66 s vedenou vlnou (TDR)

  Vegaflex 66 (obr. 2) se dodává s tyčovou (průměr 6 mm), lanovou (průměr 4 mm) nebo koaxiálním anténou. Anténa, která je u hladinoměrů TDR v kontaktu s měřeným médiem, musí být vyrobena z materiálu, který mu bez problémů odolává. V případě hladinoměru Vegaflex 66 je to korozivzdorná ocel s označením (podle AISI) 316L.

  Keramický přechodový člen hladinoměru Vegaflex 66 zaručuje spolehlivé oddělení senzoru od elektroniky. Také těsnění procesního připojení musí být vyrobeno z materiálů, kterými čpavek nedifunduje.

  Provozní teplota nového hladinoměru Vegaflex 66 je od -110 do +400 °C, tlak do 16 MPa.

  Limitní měření pomocí vibračních spínačů

  Protože čpavek je nebezpečná, jedovatá látka, musí být při jeho skladování splněny přísné bezpečnostní podmínky. Zpravidla je proto nutné do zásobníků instalovat spolehlivé limitní spínače, které při dosažení určité hladiny vybaví výstražný signál.

  Pro tyto účely jsou vhodné např. vibrační spínače Vegaswing 63. Díky kompletnímu oddělení elektroniky od měřicí vidličky nehrozí pronikání čpavku do elektronické části snímače, které by vedlo k jeho jistému zničení. Současně to zaručuje velkou odolnost proti nepříznivým provozním podmínkám - teplotě a tlaku.

  Vegaswing 63 se dodává s měřicí vidličkou z korozivzdorné oceli nebo chráněnou smaltem. Pro použití u nádob s čpavkem je důležité, že procesní připojení snímače je dokonale těsné a čpavek jím nemůže difundovat. Přístroj lze použít u zařízení s úrovní celkové bezpečnosti SIL 2 (podle ČSN EN 61508).

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert v tomto článku představila mimořádně úspěšné měřicí zařízení pro bezpečné a spolehlivé měření výšky hladiny čpavku. Zákazníkovi je při návrhu vhodného řešení i při instalaci a uvádění přístrojů do provozu nápomocen zkušený tým pracovníků společnosti Level Instruments CZ - Level Expert. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

  23.1.2007
  Radarové hladinoměry Vegapuls pro bezkontaktní měření

  Společnost Level Instruments CZ - Level Expert nabízí kompletní řešení pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Pro realizaci spolehlivého kontinuálního měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů je zákazníkům k dispozici široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů: pulsní radarové hladinoměry Vegapuls, reflexní radarové hladinoměry s vedenou vlnou Vegaflex, které jsou založeny na měřicí metodě TDR (Time Domain Reflectometry), ultrazvukové hladinoměry Vegason v kompaktním a odděleném provedení a kapacitní hladinoměry Vegacal. Tento článek popisuje základní nabídku pulsních radarových hladinoměrů Vegapuls od německé firmy Vega Grieshaber KG.

  Radarové hladinoměry Vegapuls pracují s krátkými mikrovlnnými impulsy s frekvencí 6,3 GHz (pásmo C) nebo 26 GHz (pásmo K). Jsou vhodné pro měření polohy hladiny kapalin i sypkých materiálů a obzvlášť vhodné pro měření hladiny agresivních kapalin. Šíření mikrovln v podstatě není ovlivňováno teplotou ani tlakem. Proto jsou tyto hladinoměry ideálním řešením pro použití v extrémních provozních podmínkách: při tlaku od vakua do 16 MPa a teplotě od ?40 do +400 °C.

  Přednostmi těchto hladinoměrů jsou velká přesnost a nezávislost na vlastnostech produktu. Dokonce ani změna druhu produktu nemá vliv na měření a není nutné nové celkové nastavení přístroje.

  Všechny hladinoměry Vegapuls 60 mají vestavěné inteligentní zpracování signálu Echofox, které zaručuje velmi spolehlivý provoz.

  Frekvenční rozsah pro všechny aplikace

  Každý z uvedených frekvenčních rozsahů, na nichž hladinoměry Vegapuls pracují, má své přednosti. Přístroje pracující v pásmu K mají velmi malé antény, a proto jim stačí malá příruba. Díky přesnému zaměření signálu dosahují velké přesnosti. Přístroje pracující v pásmu C se zase dokážou vypořádat s tím, co je pro předchozí typ přístrojů obtížnou překážkou: nevadí jim nánosy a nečistoty na anténě nebo pěna na hladině produktu.

  Úroveň funkční bezpečnosti

  Radarové hladinoměry Vegapuls 61, 62, 63, 65, 66 a 68 lze jako jednokanálové použít pro zařízení, kde se požaduje úroveň funkční bezpečnosti SIL 2, v dvoukanálovém provedení vyhoví i pro SIL 3.

  Přesná volba přístroje

  Základní pomůckou pro volbu toho nejvhodnějšího hladinoměru Vegapuls pro daný případ může být tab. 1.

  Tab. 1. Základní technické údaje hladinoměrů Vegapuls 60

  Typ

  Vegapuls 61

  Vegapuls 62

  Vegapuls 63

  Vegapuls 65

  Vegapuls 66

  Vegapuls 68

  Aplikace

  agresivní kapaliny v nízkých nádržích s běžnými provozními podmínkami

  jakékoliv produkty ve skladovacích a procesních nádržích za náročných provozních podmínek

  měření velmi agresivních kapalin za náročných provozních podmínek

  měření agresivních kapalin za běžných provozních podmínek

  korozní kapaliny ve skladovacích procesních nádržích za náročných provozních podmínek

  vysoké zásobníky sypkých materiálů za náročných provozních podmínek

  Měřicí rozsah (max.)

  10 m/20 m

  35 m

  20 m

  35 m

  35 m

  70 m

  Procesní připojení

  G 1/2" PVDF, PP nebo přítlačná příruba PP

  závitové nebo přírubové

  příruba nebo hygienické provedení

  G 1/2" nebo přírubové

  příruba

  G 1/2" nebo přírubové

  Teplota měřeného média

  −40 až +80 °C

  −40 až +200 °C

  −40 až +150 °C

  −40 až +150 °C

  −40 až +400 °C

  −40 až +2 000 °C

  Provozní tlak (kPa)

  −100 až 300 kPa

  −100 až 4 000 kPa

  −100 až 1 600 kPa

  −100 až 1 600 kPa

  −100 až 16 000 kPa

  −100 až 4 000 kPa

  Přesnost

  +/-5 mm

  +/-3 mm

  +/-3 mm

  +/-10 mm

  +/-10 mm

  +/-15 mm

  Vyzařovací frekvence

  K

  K

  K

  C

  C

  K

  Vegapuls 61 s trychtýřovou anténou zalitou v PVDF s měřicím rozsahem do 10 m je vhodný pro běžné úlohy měření polohy hladiny kapalin, včetně agresivních. K dispozici je s inovovanou anténou, jeho měřicí rozsah je do 20 m a svými parametry zcela vyhovuje většině běžných aplikací (teplota -40 až +80 °C).

  Hladinoměr Vegapuls 60 se dodává se závitovým připojením od G 1 1/2 " a přírubovým připojením od DN25 do DN250. K dispozici jsou trychtýřové antény (horn) o průměru od 40 do 95 mm, parabolická anténa o průměru 245 mm a další zákaznická provedení.

  Obr. 1. Radarové hladinoměry Vegapuls 60
  Obr. 2. Princip měření

  Krytí hladinoměrů IP68 umožňuje použít je také ve velmi vlhkých provozech. Přístroj má komunikační rozhraní HART (standardně), volitelně Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus a pro připojení k počítači sběrnici I2C.

  Vegapuls a ostatní hladinoměry, limitní hladinové spínače a snímače tlaku začleněné do modulárního konceptu Plics mohou být programovány s využitím nastavovacího a zobrazovacího modulu Plicscom. Pro snadné nastavení parametrů všech přístrojů z konceptu Plics je určen software PACTware, který šetří dobu potřebnou k nastavování přístroje během jeho kalibrace a údržby.

  Závěr

  Představené hladinoměry vyrábí a dodává německá firma Vega Grieshaber KG, kterou na českém trhu výhradně zastupuje společnost Level Instruments CZ - Level Expert. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

  Rychlá reakce na poptávku, vysoce kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký sortiment nabízených produktů, 24hodinový certifikovaný servis sedm dní v týdnu - to vše vede ke spokojenosti zákazníků.

  31.10.2006
  Pulsní radarový hladinoměr Vegapuls 61 s novou anténou

  Pulsní radarové hladinoměry Vegapuls 61 pracují s krátkými mikrovlnnými impulsy s frekvencí 26 GHz. Jejich předností je velká přesnost a nezávislost měření na vlastnostech produktu. Dosud byly dodávány s anténou o průměru 1 1/2".

  Obr. 1. Radarový hladinoměr Vegapuls 61 s novým anténním systémem

  Anténní systém radarového hladinoměru Vegapuls 61 je nyní rozšířen o další verzi antény, která má v průměru 80 mm. Tento nový anténní systém (obr. 1) se zdokonalenou směrovou charakteristikou lépe směruje měřicí signál a umožňuje dosáhnout lepších vlastností přístroje zejména v oblasti malých měřicích rozsahů.

  Hlavním cílem inovace hladinoměru Vegapuls 61 bylo nabídnout na trhu kvalitní, cenově přijatelný přístroj všestranně vhodný k použití v běžných provozních podmínkách. Z tohoto důvodu je u inovovaného přístroje teplota v měřicím prostoru shora omezena na 80 °C a tlak na 0,3 MPa.

  Standardní úlohy měření polohy hladiny

  Radarové hladinoměry jsou často používány k měření polohy hladiny v extrémních provozních podmínkách, např. při provozní teplotě vyšší než 150 °C a tlaku větším než 1 MPa. Mechanická konstrukce těchto hladinoměrů nutně musí být velmi propracovaná, což tyto přístroje posouvá do vyšších cenových kategorií. V řadě pulsních radarových hladinoměrů Vegapuls reprezentuje tuto třídu výkonných hladinoměrů přístroj Vegapuls 63.

  Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegapuls 61 s přítlačnou přírubou

  V mnoha měřicích úlohách však teploty zdaleka nedosahují 80 °C a tlak nad měřeným médiem je mnohem menší než 0,3 MPa. Radarová technika je vhodná i pro tyto běžné, jednodušší úlohy. Její technické parametry jsou vesměs zcela dostačující. Musí být ovšem dostupná za konkurenceschopnou cenu. Nové provedení pulsního radarového hladinoměru, jehož cena je srovnatelná s cenou ulrazvukových hladinoměrů, tento požadavek splňuje.

  Vlastnosti hladinoměru Vegapuls 61

  Společnost Vega Grieshaber KG, přední světový výrobce radarových hladinoměrů, nyní představuje novou verzi přístroje Vegapuls 61, vyvinutou jako přístroj nižší cenové kategorie se šancí prosadit se zejména při řešení standardních měřicích úloh v běžných provozních podmínkách. Jeho konstrukce je založena na konceptu plics, což je jedinečný modulární stavebnicový systém pro stavbu přístrojů standardně používaný společností Vega.

  Hladinoměr Vegapuls 61 s měřicím rozsahem až 20 m je ideálním řešením pro měření polohy hladiny v podmínkách vyznačujících se provozní teplotou nepřekračující 80 °C a tlakem do 0,3 MPa. Má certifikát potvrzující jeho použitelnost v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0. Snadno se montuje buď pomocí přítlačné příruby přímo na přírubu DN80/ANSI 3" technologického zařízení (obr. 2), nebo pomocí držáku z korozivzdorné oceli na stěnu nebo na strop zásobníku (obr. 3). Pro příruby o rozměrech do DN150/ANSI 6" jsou k dispozici vhodné přírubové adaptéry.

  Obr. 3. Radarový hladinoměr Vegapuls 61 instalovaný na držáku (k měření polohy hladiny vody)

  Přístroje Vegapuls 61 jsou určeny zejména k měření polohy hladiny vody, a to i odpadní. Lze je použít i v mnoha dalších aplikacích v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

  Nové oblasti použití otevírají hladinoměru Vegapuls 61 kompletní plastové zapouzdření anténního systému a především přijatelná cena. A co je nejdůležitější? I tento přístroj pro všeobecné použití má vestavěné inteligentní zpracování signálu a garantuje velmi spolehlivý provoz, což jsou standardy, z nichž firma Vega u svých produktů neslevuje.

  Závěr

  Německá firma Vega Grieshaber KG vyrábí a dodává ucelenou řadu hladinoměrů pro spojité měření polohy hladiny, limitní hladinové spínače a snímače tlaku v nejrůznějších provedeních pro široký rozsah použití. Na českém trhu ji výhradně zastupuje společnost Level Instruments. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.