Impedanční / Měření rozhraní 

STM

Popis/technické informace:

Tyčová sonda pro měření rozhraní kapalných médií

Tento měřicí systém STM je určen pro měření polohy rozhraní mezi kapalnými médii v separátorech a pro separaci médií při stáčení ve farmaceutických a petrochemických provozech. Je schopen stanovit, kde se v nádobě nachází rozhraní dvou kapalin, zajistit přesné a spolehlivé oddělení médií při stáčení, a navíc i oddělit emulzi vzniklou při jejich styku.

Tyčová sonda se skládá ze dvou částí z aktivní a neaktivní. Aktivní část snímací sondy je potažena teflonem a opatřena referenční elektrodou. Sonda obsahuje hlavici s integrovaný převodníkem, který je pomocí kabelu propojen s vyhodnocovací jednotkou.

Sonda pracuje na impedančním principu. Standardní aplikací je měření rozhraní dvou médií po chemickém procesu. Těžké znečištění, malé rozdíly hustoty obou kapalin nebo vrstvy emulze je potřeba velmi často zpracovat.

V případě změny média se jednoduchým způsobem sonda "naučí" poznat nové médium (sondu jednoduše ponoříme do prvního média (uložíme jeho elektrické vlastnosti do paměti), potom ponoříme do druhého média a uložíme opět jeho vlastnosti). Tím je sonda připravena k měření. Nastavení parametrů a komunikaci s okolím zajišťuje vyhodnocovací jednotka.

Prvky měřicího systém

Tyčová sonda pro měření polohy hladiny rozhraní, analytická tyčová sonda a průtočná sonda jsou v kompaktním, popř. odděleném provedení. Instalují se na nádrži (tyčová sonda) nebo v potrubním řadu (průtočná sonda). Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z teflonu (PTFE), který se vyznačuje velkou chemickou odolností. Elektronika MTI je stíněnou dvoulinkou připojena k univerzálnímu měřicímu a řídicímu systému MIPROMEX.

Princip měření

Systém kontinuálně měří impedanci rozhraní pomocí tyčové sondy, která dává signál, jenž je přímo úměrný výšce rozhraní médií, pohybujícího se podél sondy, vůči referenčnímu bodu. Princip je ten, že hodnota impedance reprezentuje chemické a fyzikální vlastnosti média (pokládané za konstantní) a délku, ve které médium smáčí aktivní část sondy. Impedance se tedy mění podle toho, jak se rozhraní médií pohybuje podél sondy. Změny impedance jsou elektronikou MTI okamžitě převáděny na normovaný výstupní signál, posílaný k digitálnímu zpracování do univerzálního mikroprocesorového systému. Tento signál může reprezentovat poměrnou (v procentech), popř. absolutní (v milimetrech) polohu rozhraní. Pohyb rozhraní z 0 na 100 % (např. o 300 mm) je takto převáděn na výstupní signál 4 až 20 mA.

Snadná obsluha

Nastavování systému je jednoduché. Spočívá v samostatném změření impedance jednotlivých médií, jejichž rozhraní má být sledováno, a to pouhým uložením sondou naměřené hodnoty do vyhodnocovací jednotky. Tato referenční měření musí být prováděna při stejné hloubce ponoru sondy (nejlépe s ponořenou celou aktivní částí sondy). Do systému lze zadat (naprogramovat) až devět různých řad parametrů (dvojic médií). Mezi dvěma nastaveními pro měření polohy dvou různých rozhraní, např. voda-toluen nebo metylchlorid-voda, lze potom přepínat externím reléovým kontaktem.

K naprogramování (zadání parametrů) jednotlivého měření rozhraní je zapotřebí zadat vždy čtyři hodnoty, které se získají statickým změřením vlastností médií, jejichž rozhraní má být sledováno. V případě průtočné sondy není účelem měřit výšku hladiny, ale stanovit, které médium sondou právě protéká. Je-li to zadáno při konfigurování přístroje, je signalizován také stav vyprázdněného potrubí (průtočné sondy).

Vlastnosti výrobku

 • Impedanční měřicí princip
 • Snadné uvedení do provozu
 • Digitální zobrazení měřené hodnoty
 • Max. provozní tlak 300 bar
 • Max. provozní teplota 350 °C
 • 9 různých přednastavených typů měření rozhraní
 • Ideální pro provozy s víceúčelovým využitím těchto snímačů
 • Monitorování chyby systému a přerušení kabelu (4...20 mA provoz)
 • Analogový výstup (0...20 mA nebo 4...20 mA)
 • Kompaktní provedení
 • Napájení 24 V AC/DC nebo 115 / 230 V
 • Do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • II (2) G [EEx ia] IIC; SEE 99 ATEX 2469; CE 0499 EMV STS 024 CE

Katalog (640 kB)

Máte-li o položku zájem pošlete nám poptávku a my vás budeme kontaktovat s naší nejlepší cenou a informacemi o možnostech dodávky.