Průtokoměry kapalin / Průtokoměry 

Fluxus ADM 7407

Popis/technické informace:

Stacionární ultrazvukový průtokoměr FLUXUS ADM 7407 slouží k měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích.

Vyhodnocovací jednotka v tomto provedení může být přizpůsobena měření bez jakýchkoliv dalších přídavných zařízení. Je dostupná v jedno nebo 2-kanálové verzi (pro měření 2 měřících míst jednou vyhodnocovací jednotkou). Dodatečně je možne jednotku vybavit až 4-mi vstupy. Vstupní jednotky (např. teplota nebo tlak) může sloužit pro další výpočet: energie atd.

Měření průtoku je založeno na principu ovlivňování ultrazvukových vln proudícím médiem. Měření je realizováno pronikáním ultrazvuku potrubím a následným vyhodnocením časového rozdílu, změny frekvence nebo fázového posuvu.

Tato měřicí technika nemá žádný vliv na protékající kapalinu. Nejsou zde žádné tlakové ztráty v potrubí a žádné vestavěné součásti.

Výhody měření:

  • snadná instalace a nízké náklady na instalaci
  • měření je nezávislé na vodivosti a tlaku média
  • nedochází k tlakovým ztrátám a narušení potrubí
  • je možná dodatečná montá na ji existujícím strojním zařízení
  • není nutný žádný zásah do potrubí, žádné přerušení procesu, žádná odstávka zařízení
  • není nutné žádné další vybavení pro údržbu
  • hygienické měření, neexistuje nebezpečí kontaminace, vhodné pro superčisté kapaliny
  • nedochází k žádnému kontaktu s médiem, neexistuje nebezpečí koroze při měření agresivních médií
  • cenově výhodné zvláště při použití na potrubích o větším průměru a s vyšším tlakem
  • nízké skladovací náklady, na téměř všechny typy potrubí stačí pouze 2 typy snímačů

Máte-li o položku zájem pošlete nám poptávku a my vás budeme kontaktovat s naší nejlepší cenou a informacemi o možnostech dodávky.