Průtokoměry kapalin / Průtokoměry 

Fluxus ADM 5107

Popis/technické informace:

Stacionární ultrazvukový průtokoměr FLUXUS ADM 5107 slouží k měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích.

Tato cenově přijatelná vyhodnocovací jednotka může být přizpůsobena měření bez jakýchkoliv dalších přídavných zařízení. Je dostupná v jednokanálové verzi a byla speciálně vyvinuta pro měření ve vodním hospodářství.

Ve většině případů můžete zadat pouze průměr potrubí, tlousťku stěny potrubí a teplotu měřeného média pro možnost měření průtoku. Na přání je možné přístroj přednastavit ve výrobním závodě.

Měření průtoku je založeno na principu ovlivňování ultrazvukových vln proudícím médiem. Měření je realizováno pronikáním ultrazvuku potrubím a následným vyhodnocením časového rozdílu, změny frekvence nebo fázového posuvu.

Tato měřicí technika nemá žádný vliv na protékající kapalinu. Nejsou zde žádné tlakové ztráty v potrubí a žádné vestavěné součásti.

Výhody měření:

  • snadná instalace a nízké náklady na instalaci
  • měření je nezávislé na vodivosti a tlaku média
  • nedochází k tlakovým ztrátám a narušení potrubí
  • je možná dodatečná montá na ji existujícím strojním zařízení
  • není nutný žádný zásah do potrubí, žádné přerušení procesu, žádná odstávka zařízení
  • není nutné žádné další vybavení pro údržbuhygienické měření, neexistuje nebezpečí kontaminace, vhodné pro superčisté kapaliny
  • nedochází k žádnému kontaktu s médiem, neexistuje nebezpečí koroze při měření agresivních médií
  • cenově výhodné zvláště při použití na potrubích o větším průměru a s vyšším tlakem
  • nízké skladovací náklady, na téměř všechny typy potrubí stačí pouze 2 typy snímačů

Máte-li o položku zájem pošlete nám poptávku a my vás budeme kontaktovat s naší nejlepší cenou a informacemi o možnostech dodávky.