Měření koncentrace prachu / Měření koncentrace prachu 

PFM 92

Popis/technické informace:

MĚŘENÍ KONCENTRACE PRACHU Prachoměry PFM 92

Přístroje PFM jsou určeny pro monitorování koncentrace prachových částic ve vzduchu, kouřových plynech atd. Zvlášť vhodné jsou pro kontrolu účinnosti prachových filtrů a odlučovačů a pro diagnostiku jejich stavu, event. poškození (protržení).

Princip měření spočívá v triboelektrickém jevu, tedy ve změně elektrického náboje, způsobeném letícími prachovými částečkami, na povrchu vodivé kovové sondy.

Prachoměr se skládá z kovové izolované sondy a elektronické vyhodnocovací jednotky. Změna elektrického náboje je převedena na stejnosměrný proudový signál, zesílena a měřena. Standardním výstupem je proudová smyčka 4-20 mA

Varianty provedení prachoměrů :

U varianty PFM 92 je vyhodnocovací elektronika umístěna v externí jednotce, spojená s měřicí sondou signálovým kabelem. Součástí jednotky je 3,5 místný zobrazovací digitální panel.

PFM 92C má měřicí elektroniku umístěnu přímo v hlavě sondy. Tato varianta je úspornější z hlediska prostoru i ceny.

Prachoměr PFM má dvě nastavitelné úrovně (limity), při jejich překročení se sepnou příslušná výstupní relé, připojená např. na optickou signalizaci a akustickou sirénu. Přístroj má 4 přepínatelné rozsahy a dále možnost měřit jak okamžité hodnoty , tak i 30-ti minutové průměry. Měřené hodnotě lze na základě kalibrace gravimetrickou metodou přiřadit absolutní koncentrace prachu v mg/m3 .

Příklady využití prachoměrů PFM :

Přenosné prachoměry

Pro údržbu a servis prachových filtrů pro kontrolní měření v kouřovodech, pro seřizování spalovacích procesů apod. je výhodné použít sestavu přenosného prachoměru PFM 92, která se skládá ze sondy, řídící jednotky, umístěné v malém kufříku a z vyhodnocovacího počítače (notebooku). Při měření se data ukládají do paměti počítače a dále zpracovávají, takže po skončení měření je snadné z diagramů např. odhalit místo porušení filtru nebo vybrat nejvhodnější materiál a konstrukci filtru.

Výhody prachoměrů PFM :

  • prakticky okamžitá odezva
  • včasná diagnostika opotřebení filtrů
  • jednoznačná detekce poškození či protržení filtrů
  • velmi jednoduchá instalace i obsluha
  • minimální poruchovost, bezúdržbové zařízení
  • příznivá cena

Manuál (816 kB)

Máte-li o položku zájem pošlete nám poptávku a my vás budeme kontaktovat s naší nejlepší cenou a informacemi o možnostech dodávky.