Průtokoměry kapalin / Průtokoměry 

OCM PRO

Popis/technické informace:

OCM Pro je přístroj pro velmi přesné měření průtoku v otevřených kanálech a potrubích. Díky nově vyvinutému OCM Pro je nyní možné zvýšit přesnost měření průtoku odpadních vod a ostatních kapalin v otevřených kanálech a částečně či plně zaplněných potrubích. S dřívějšími systémy to bylo možné pouze intenzivní kalibrací měřícího místa. Další nevýhodou dřívějších systémů bylo to, že rychlost proudění nebyla zjišťována dostatečně správným způsobem, tzn. rychlost byla uvažována jako konstantní v jednom bodě nebo řezu rychlostního profilu.

OCM Pro měří rychlost tak, že každému z 16-ti řezů (ode dna až k hladině) přiřadí skutečnou rychlost kapaliny. Tyto skutečné rychlosti v jednotlivých měřených vrstvách jsou automaticky vzaty pro výpočet skutečného rychlostního profilu v OCM Pro, který je aktualizován s měnící se rychlostí.

OCM Pro může být snadno nastaven a naprogramován přímo uživatelem díky velmi příjemnému uživatelskému menu (v českém jazyce), grafickému prosvětlenému displeji a membránové alfanumerické klávesnici. Vysoká kapacita paměťové karty umožňuje uchování všech naměřených hodnot včetně jednotlivých rychlostí po dlouhou dobu. Následný přenos dat je možno realizovat prostřednictvím paměťové karty, telefonní linky nebo radiomodemu.

Vlastnosti výrobkuKorelační metodaVelkoplošný prosvětlený displejMenu v českém jazyceSnadná obsluha4x analogový vstup (0-10 V nebo 4-20 mA)Napojení na Field-Bus přes RS 485Paměťová karta (8 MB - 32 MB)pro uložení a přenos dat do PCpoužití nejmodernější DSP (digitální signální procesor) a 32 bit technologie, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 1Analogové vstupy a výstupy v 12bit technologii


Máte-li o položku zájem pošlete nám poptávku a my vás budeme kontaktovat s naší nejlepší cenou a informacemi o možnostech dodávky.