Průtokoměry kapalin / Průtokoměry 

Eletta S

Popis/technické informace:

Indikátor průtoku slouží pro snadné a rychlé zjištění aktuálního průtoku kapalin a plynů v chladicích, mazacích aj. okruzích. Jeho analogový ukazatel umožňuje snadné odečtení i za nepříznivých podmínek (prach, pára, aj.).

Je vybaven dvěmi limitními spínači, nezávisle nastavitelnými v celém zvoleném měřicím rozsahu.

Indikátor funguje bez externího napájení a není závislý na statickém tlaku.

Pracuje na principu tlakové diference (rozdíl tlaků před a za clonou). Řídicí elektronika je univerzální pro všechny procesní připojení. Díky tomu je možné kdykoliv provést upgrade na vyšší verzi bez nutnosti procesního rozpojení.

Existují dvě základní řady. Řada S2 a S25. Rozdíl je v minimálním požadovaném průtoku pro správnou činnost indikátoru. U řady S2 je požadován minimální průtok 50% z maximálního stanoveného průtoku, zatímco u řady S25 je to pouze 20% z maximálního stanoveného průtoku.

Procesní připojení existuje ve čtyřech variantách. Záleží pouze na dané aplikaci a uživateli, kterou variantu si vybere. K dispozici je také jednodušší verze bez limitních spínačů s označením S02 a S05.

Vlastnosti výrobku

  • Velký ukazatel aktuálního průtoku
  • Dvě nastavitelné limity
  • Princip tlakové diference
  • Nevyžaduje napájení
  • Není ovlivňován magnetickým polem

Katalog (282 Kb)

Máte-li o položku zájem pošlete nám poptávku a my vás budeme kontaktovat s naší nejlepší cenou a informacemi o možnostech dodávky.