Společnost

Společnost LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT s.r.o. výhradně zastupuje v České republice a na Slovensku přední světové výrobce měřicích přístrojů. Nabízí a dodává širokou škálu vysoce kvalitních produktů určených především pro měření hladin, průtoků, tlaků, teploty a vlhkosti v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Všechny tyto produkty se vyznačují dokonalým provedením, snadnou instalací, vysokou spolehlivostí a minimálními náklady na údržbu. Nabízená přístroje vyhovují českým i evropským normám a splňují požadavky na ochranu životního prostředí.

Kontakty se zákazníky zajišťují obchodní zástupci působící po celém území České republiky i Slovenska a také obchodní partneři společnosti. Právě zkušenosti obchodních zástupců zaručují nanejvýš profesionální nabídku řešení dané úlohy. Úkolem servisních techniků je poskytovat zákazníkům společnosti komplexní služby od uvedení do provozu a zaškolení obsluhy až po nezbytný servis. V současné době je již také samozřejmostí nepřetržitý servis po 24 hodin denně sedm dní v týdnu a možnost vyzkoušet si - při řešení složitých úloh - nabídnutý přístroj či celé zařízení ještě před jeho zakoupením.

Na základě přání a potřeb zákazníka navrhnou pracovníci společnosti optimální řešení pro kontinuální a limitní měření výšky hladiny v zásobnících kapalin a sypkých látek a pro měření průtoku v kanálech, žlabech a plně i částečně zaplněných potrubích. Dokážou rovněž zpracovat nabídku pásových a průtokových vah, tlakových spínačů a převodníků tlaku, přístrojů pro měření a zaznamenávání teploty, mechanických měřidel výšky hladiny v zásobnících kalů v čistírnách odpadních vod, fakturačních měřicích systémů výšky hladiny pro chemický a petrochemický průmysl i zařízení pro měření koncentrace prachu a vlhkosti látek a také pro analytická měření.

Naším cílem je dodávat na český a slovenský trh širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro nejrůznější průmyslová odvětví.