Prach a nánosy na anténě? Žádný problém!

Vždy spolehlivé měření, dokonce i v případě nánosů a usazeninách na anténním systému.

VEGAPULS 69 je speciálně navržen pro měření hladiny sypkých materiálů. V prašných podmínkách poskytuje hladinoměr přesné hodnoty. Prašnost v sile nebo nánosy na anténě nemají žádný vliv na spolehlivost měřené hodnoty. Tento radarový hladinoměr má také bezkonkurenční zaostření díky pracovní frekvenci 80 GHz. Jednoduše světová třída!

Jak to funguje?
Vynikající zaostření signálu umožňuje použití i ve velmi úzkých a vysokých silech

Zaměření na to podstatné

VEGAPULS 69 pracuje s přenosovou frekvencí 80 GHz a anténním systémem o průměru 75 mm. Tím je dosaženo vyzařovacího úhlu pouhé 4°, díky čemuž je měření přesnější a spolehlivější. Úzký vyzařovací paprsek s frekvencí 80 GHz jednoduše eliminuje vnitřním překážky v zásobníku a případné nánosy na stěnách.

Výhody

  • Nastavení a uvedení do provozu je podstatně jednodušší a uživatelsky příjemnější, díky lepšímu zaostření
  • Vylepšené zaostření signálu znamená vyšší spolehlivost v celém rozsahu měření
Radarový paprsek s pracovní frekvencí 26 GHz se odráží také od překážek, vzpěr a nánosů na stěnách zásobníku. Radarový paprsek s frekvencí 80 GHz se odráží pouze od měřeného média.

Spolehlivá detekce velmi slabého odrazu

VEGAPULS 69 nastavuje nové standardy. Díky velkému dynamickému rozsahu dokáže měřit i ty nejmenší odražené signály. To zajišťuje ještě lepší jistotu a spolehlivost měření v případě médií s dobrými reflexními vlastnostmi - jako je uhlí, ruda nebo horniny.

Výhody

  • Širší spektrum možných aplikací všech sypkých materiálů bez ohledu na jejich odrazivé vlastnosti
  • Univerzální měřicí metoda díky velkému dynamickému rozsahu

Výkonnostní rezervy v ceně

Měřicí rozsah je ukazatelem výkonnosti celého systému. Díky obzvláště dobrému zaostření signálu a vysokému dynamickému rozsahu může radarový hladinoměr VEGAPULS 69 spolehlivě měřit média, dokonce v případě špatných odrazivých sypkých materiálů, a to i ve vzdálenosti 120 m.

Výhody

  • Vysoký výkon u malých měřících rozsahů
  • Ideální pro velmi vysoké zásobníky nebo sila
  • Až 120 m měřicí rozsah pro měření výšky hladiny nebo vzdálenosti

Aplikace

Měření hladiny, tlaku a limitní měření hladiny v cementových silech

Před dalším zpracováním je cement uložen ve vysokých silech. Cement je dopravován do sila i ze sila pneumatickou dopravou. Účinné skladování a přeprava produktu je zajištěno díky přesnému měření hladiny a limitnímu měření, jakož i monitorováním tlaku v pneumatickém dopravním systému.

Spolehlivost

Spolehlivé měření zajišťuje nepřetržitý přísun surovin

Cenově efektivní

Optimální zásoby umožňují nepřetržitou výrobu

Uživatelsky příjemný

Bezúdržbový provoz

Měřicí úloha

Měření hladiny, tlaku a limitní měření hladiny

Měřicí místo

Silo

Měřicí rozsah do

50 m

Médium

Cement

Procesní teplota

-40 ... +50 ° C

Procesní tlak

0… 0 bar

Zvláštní výzvy

Vysoká prašnost, nánosy na stěnách

Měření hladiny a limitní měření v silech

V chemickém průmyslu se vyrábí nebo používá mnoho různých druhů sypkých látek jako surovina pro další zpracování. K zajištění spolehlivého měření obsahu sila je potřeba vzít v úvahu mnoho faktorů: různá objemová hustota, abrazivní vlastnosti, prašnost a požadavky na ochranu proti výbuchu. Implementace nejvhodnějších hladinoměrů zajišťuje optimální plánování výroby a spolehlivou logistiku pro již hotové výrobky.

Spolehlivost

Spolehlivé měření, nezávislé na vlastnostech média a geometrii kontejneru

Cenově efektivní

Bezúdržbový provoz

Uživatelsky příjemný

Univerzálně použitelný pro téměř všechny sypké materiály

Měřicí úloha

Měření hladiny a limitní měření

Měřicí místo

Sila, zásobníky, bunkry

Měřicí rozsah do

80 m

Médium

Granulované sypké látky

Procesní teplota

-40 ... +200 ° C

Procesní tlak

-1… +3 bar

Zvláštní výzvy

Prach, změna vlastností médií, abrazivní média

Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek