Radioizotopové hladinoměry PROTRAC

Publikováno: 22.10.2009

Rádi bychom Vás informovali, že jsme náš rozsáhlý sortiment rozšířili o radioizotopové hladinoměry. Tyto hladinoměry využívají již dlouho známou skutečnost, že intenzita radioaktivního záření klesá úměrně s tloušťkou stěny mezi materiálem a detektorem. Vyhodnocuje se zeslabení svazku ionizujícího záření při jeho přechodu měřeným prostorem. Měřicí zařízení se skládá z radioaktivního zářiče a detektoru záření s elektronickými obvody. Radioizotopové hladinoměry PROTRAC Jako radioaktivní zářiče se používají zdroje záření gama, které velmi dobře pronikají materiálem, ale vyvolávají jeho radiaoktivitu. Aby nebyly nutné časté kalibrace, používají se izotopy s delším poločasem rozpadu, např. 60Co (poločas 5,5 roku) nebo 137Cs (30,5 roku). Zářič musí být opatřen olověným ochranným krytem o tloušťce několika centimetrů. K detekci záření se používá buď Geigerův-Müllerův detektor (při provozních teplotách vyšších než 60 °C je elektronická část oddělena od detektoru) nebo detektor s fotonásobičem.

Tyto detektory jsou citlivé na teplotu, která by neměla překročit limitní hodnotu přibližně 55 °C. Intenzita záření dopadající na detektor závisí na tloušťce měřeného materiálu. Snímače výšky hladiny s využitím radioaktivního záření se používají při bodovém nebo spojitém měření a tam, kde je většina jiných měřicích metod neúspěšná.


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek