Mikrovlnné bariéry VEGAMIP

Publikováno: 2.11.2009

Představujeme Vám nové mikrovlnné bariéry. Nyní je v našem sortimentu k dispozici unikátní zařízení pro detekci výšky hladiny, které pracuje na novém měřicím principu. Jde o mikrovlnnou bariéru s označením VEGAMIP 61. Bariéra se skládá z vysílače VEGAMIP T61 a přijímače VEGAMIP R61.

VEGAMIP 61

Vysílač VEGAMIP T61 vyzařuje mikrovlnný signál s frekvencí 24 GHz prostřednictvím antény k přijímači VEGAMIP R61 na druhé straně zásobníku. Je-li médium v dráze mezi vysílačem a přijímačem, mikrovlnný signál je utlumen. Tato změna je detekována přijímačem a převedena na spínací signál. Přizpůsobení podmínkám a měřenému médiu je snadné pomocí nastavení citlivosti. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou schopné pronikat nevodivými produkty, je možné např. měřit přes stěnu plastové nádrže. U kovových nádrží je instalace možná prostřednictvím návarků nebo přes průhledítka z vhodného materiálu, např. z plastu, skla nebo keramiky.

Použití:

Popisované snímače jsou vhodné pro detekci hladiny kapalin např. v plastových nebo skleněných nádržích vzhledem k tomu, že není nutné narušit stěnu nádrží a měří se přímo skrz ni. Měření není ovlivněno tlakem ani teplotou v nádrži.

VEGAMIP 61

Tyto snímače jsou rovněž vhodné pro detekci sypkých materiálů. Lze říci, že jde o hlavní oblast použití. Bezkontaktní měřicí princip je ideální pro náročná měření např. v uhelných bunkrech apod.

Podobně jako světelné bariéry, je možné i mikrovlnné bariéry použít k monitorování přítomnosti a polohy předmětů. Tyto snímače nejsou ovlivňovány prašností, deštěm, mlhou ani možným zašpiněním, a jsou proto ideální do náročných podmínek. Typickou úlohou je hlídání cisteren nebo nákladních vagonů v kamenolomu pro zabránění možné kolizi. Vzhledem k velké citlivosti přijímače je možné snímač umístit do vzdálenosti více než 100 m.


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek