Radarové hladinoměry Vegapuls pro bezkontaktní měření

Publikováno: 23.1.2007

Společnost Level Instruments CZ - Level Expert nabízí kompletní řešení pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Pro realizaci spolehlivého kontinuálního měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů je zákazníkům k dispozici široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů: pulsní radarové hladinoměry Vegapuls, reflexní radarové hladinoměry s vedenou vlnou Vegaflex, které jsou založeny na měřicí metodě TDR (Time Domain Reflectometry), ultrazvukové hladinoměry Vegason v kompaktním a odděleném provedení a kapacitní hladinoměry Vegacal. Tento článek popisuje základní nabídku pulsních radarových hladinoměrů Vegapuls od německé firmy Vega Grieshaber KG.

Radarové hladinoměry Vegapuls pracují s krátkými mikrovlnnými impulsy s frekvencí 6,3 GHz (pásmo C) nebo 26 GHz (pásmo K). Jsou vhodné pro měření polohy hladiny kapalin i sypkých materiálů a obzvlášť vhodné pro měření hladiny agresivních kapalin. Šíření mikrovln v podstatě není ovlivňováno teplotou ani tlakem. Proto jsou tyto hladinoměry ideálním řešením pro použití v extrémních provozních podmínkách: při tlaku od vakua do 16 MPa a teplotě od ?40 do +400 °C.

Přednostmi těchto hladinoměrů jsou velká přesnost a nezávislost na vlastnostech produktu. Dokonce ani změna druhu produktu nemá vliv na měření a není nutné nové celkové nastavení přístroje.

Všechny hladinoměry Vegapuls 60 mají vestavěné inteligentní zpracování signálu Echofox, které zaručuje velmi spolehlivý provoz.

Frekvenční rozsah pro všechny aplikace

Každý z uvedených frekvenčních rozsahů, na nichž hladinoměry Vegapuls pracují, má své přednosti. Přístroje pracující v pásmu K mají velmi malé antény, a proto jim stačí malá příruba. Díky přesnému zaměření signálu dosahují velké přesnosti. Přístroje pracující v pásmu C se zase dokážou vypořádat s tím, co je pro předchozí typ přístrojů obtížnou překážkou: nevadí jim nánosy a nečistoty na anténě nebo pěna na hladině produktu.

Úroveň funkční bezpečnosti

Radarové hladinoměry Vegapuls 61, 62, 63, 65, 66 a 68 lze jako jednokanálové použít pro zařízení, kde se požaduje úroveň funkční bezpečnosti SIL 2, v dvoukanálovém provedení vyhoví i pro SIL 3.

Přesná volba přístroje

Základní pomůckou pro volbu toho nejvhodnějšího hladinoměru Vegapuls pro daný případ může být tab. 1.

Tab. 1. Základní technické údaje hladinoměrů Vegapuls 60

Typ

Vegapuls 61

Vegapuls 62

Vegapuls 63

Vegapuls 65

Vegapuls 66

Vegapuls 68

Aplikace

agresivní kapaliny v nízkých nádržích s běžnými provozními podmínkami

jakékoliv produkty ve skladovacích a procesních nádržích za náročných provozních podmínek

měření velmi agresivních kapalin za náročných provozních podmínek

měření agresivních kapalin za běžných provozních podmínek

korozní kapaliny ve skladovacích procesních nádržích za náročných provozních podmínek

vysoké zásobníky sypkých materiálů za náročných provozních podmínek

Měřicí rozsah (max.)

10 m/20 m

35 m

20 m

35 m

35 m

70 m

Procesní připojení

G 1/2" PVDF, PP nebo přítlačná příruba PP

závitové nebo přírubové

příruba nebo hygienické provedení

G 1/2" nebo přírubové

příruba

G 1/2" nebo přírubové

Teplota měřeného média

−40 až +80 °C

−40 až +200 °C

−40 až +150 °C

−40 až +150 °C

−40 až +400 °C

−40 až +2 000 °C

Provozní tlak (kPa)

−100 až 300 kPa

−100 až 4 000 kPa

−100 až 1 600 kPa

−100 až 1 600 kPa

−100 až 16 000 kPa

−100 až 4 000 kPa

Přesnost

+/-5 mm

+/-3 mm

+/-3 mm

+/-10 mm

+/-10 mm

+/-15 mm

Vyzařovací frekvence

K

K

K

C

C

K

Vegapuls 61 s trychtýřovou anténou zalitou v PVDF s měřicím rozsahem do 10 m je vhodný pro běžné úlohy měření polohy hladiny kapalin, včetně agresivních. K dispozici je s inovovanou anténou, jeho měřicí rozsah je do 20 m a svými parametry zcela vyhovuje většině běžných aplikací (teplota -40 až +80 °C).

Hladinoměr Vegapuls 60 se dodává se závitovým připojením od G 1 1/2 " a přírubovým připojením od DN25 do DN250. K dispozici jsou trychtýřové antény (horn) o průměru od 40 do 95 mm, parabolická anténa o průměru 245 mm a další zákaznická provedení.

Obr. 1. Radarové hladinoměry Vegapuls 60
Obr. 2. Princip měření

Krytí hladinoměrů IP68 umožňuje použít je také ve velmi vlhkých provozech. Přístroj má komunikační rozhraní HART (standardně), volitelně Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus a pro připojení k počítači sběrnici I2C.

Vegapuls a ostatní hladinoměry, limitní hladinové spínače a snímače tlaku začleněné do modulárního konceptu Plics mohou být programovány s využitím nastavovacího a zobrazovacího modulu Plicscom. Pro snadné nastavení parametrů všech přístrojů z konceptu Plics je určen software PACTware, který šetří dobu potřebnou k nastavování přístroje během jeho kalibrace a údržby.

Závěr

Představené hladinoměry vyrábí a dodává německá firma Vega Grieshaber KG, kterou na českém trhu výhradně zastupuje společnost Level Instruments CZ - Level Expert. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

Rychlá reakce na poptávku, vysoce kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký sortiment nabízených produktů, 24hodinový certifikovaný servis sedm dní v týdnu - to vše vede ke spokojenosti zákazníků.


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek