Spolehlivé řešení pro nejnáročnější úlohyv oblasti měření a regulace

Publikováno: 15.8.2014

Spolehlivé řešení pro nejnáročnější úlohyv oblasti měření a regulace
Spolehlivé řešení pro nejnáročnější úlohyv oblasti měření a regulace

Společnost Level Instruments CZ - Level Expert se specializuje na dodávky měřicí techniky pro průmyslové provozy, zejména techniky určené k měření výšky hladiny kapalin, sypkých látek či stanovení polohy rozhraní mezi nemísícími se kapalinami. Společnost mimo jiné nabízí snímače vyhovující náročným specifickým požadavkům chemického a petrochemického průmyslu, ale také potravinářského a farmaceutického průmyslu, oblasti energetiky, vodního hospodářství, strojírenství apod. Přístroje uživateli poskytují spolehlivé údaje o množství měřeného produktu, výšce jeho hladiny a tlaku, a to bez ohledu na druh měřeného média.

Měření hladiny čpavku

Čpavek je používán v mnoha technologických procesech. Je to výchozí materiál při výrobě průmyslových hnojiv i jinde v chemickém průmyslu, ale také v chladicích systémech. Typickou charakteristikou čpavku je jeho schopnost skvěle pronikat většinou plastů. U ocelí způsobuje náchylnost ke koroznímu praskání. Na konstrukci hladinoměrů a limitních spínačů určených pro měření polohy hladiny čpavku, ať už bezvodého, nebo jeho roztoku ve vodě, jsou proto kladeny velké požadavky. Velké masokombináty ve svých skladovacích a balicích prostorech používají chladicí systémy, kde je teplosměnným médiem právě čpavek. Čpavek je v chladicím systému skladován a poloha jeho hladiny je měřena v nízkotlaké sběrné nádrži. Páry čpavku z prostoru nad hladinou jsou odsávány do kompresoru, kde jsou stlačením přeměněny na kapalný čpavek, který je přečerpáván zpět do nádrže. Čpavek je ze sběrné nádrže přečerpáván přes chladicí systém. V něm se čpavek zahřívá, přeměňuje v páru a tím ochlazuje okolní prostředí. Následně se vrací do sběrné nádrže a proces ochlazení a zkapalnění v kompresoru se opakuje. Pro spolehlivost tohoto procesu je velmi důležité měření výšky hladiny čpavku ve sběrné nádrži. V případě, že by hladina příliš stoupla, mohl by se čpavek dostat do kompresoru a vážně ho poškodit . Největší problém tohoto měření vyplývá z toho, že dielektrická konstanta čpavku (dielektrická konstanta 15) je malá a provozní teplota ve sběrné nádrži je -30 °C. V plynném skupenství čpavek penetruje přes běžná průmyslová těsnění a následně za velmi krátkou dobu zničí elektroniku v hlavici hladinoměru.

Reflektometrické (TDR) hladinoměry Vegaflex 80.

Pro spolehlivé měření polohy hladiny čpavku byl vyvinut plynotěsný hladinoměr TDR Vegaflex 81 s koaxiální anténou a těsněním z borosilikátového skla (jako druhý stupeň zabezpečení proti penetraci čpavkových výparů do prostoru elektroniky a okolí). Rozsah provozních teplot hladinoměru -60 až +150 °C zcela splňuje požadavky provozu. Koaxiální provedení antény chrání borosilikátovou průchodku proti poškození a zároveň je ideální pro měření polohy hladin kapalin s malou dielektrickou konstantou. Odolnost snímače proti výparům čpavku nejen prodlužuje jeho životnost, ale přispívá také k omezení rizika úniku čpavku a jeho par do okolí.

Reflektometrické (TDR) hladinoměry Vegaflex 81 splňují náročné požadavky na přesnost a opakovatelnost měření, ať jde o malý, nebo velký rozsah měření. Spolehlivě měří výšku hladiny kapalin a vyznačují se dlouhodobou životností a snadnou údržbou. Tyto hladinoměry jsou určeny k měření polohy hladiny nejrůznějších látek, od asfaltu po whisky, a to v malých nádržích i velkých tankovištích. K dispozici jsou nejrůznější typy mechanického (procesního) připojení a všechny nezbytné certifikáty. Pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu je vhodný hladinoměr Vegaflex 83, který je opatřen hygienickým připojením. Pro extrémně velké provozní tlaky a vysokou provozní teplotu je používán Vegaflex 86. K měření hladiny sypkých materiálů slouží hladinoměry Vegaflex 82, vhodné rovněž do velmi prašného prostředí, např. při pneumatické dopravě sypkých látek.


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek