Spolehlivé a přesné měření hladiny v potravinářském průmyslu

Publikováno: 23.3.2021

Spolehlivé a přesné měření hladiny v potravinářském průmyslu

Dlouholeté zkušenosti umožňují porozumět specifickým požadavkům tohoto odvětví a správně na ně reagovat. Protože společnost Instruments CZ – Level Expert nenabízí produkty pouze jediného výrobce, má možnost svým zákazníkům poskytnout optimální řešení výběrem vhodného principu měření.

Pracovníci společnosti Level Instruments CZ – Level Expert mají s dodávkami měřicích a regulačních přístrojů pro potravinářský průmysl desítky let zkušeností. Co se týče techniky pro zařízení s vysokými požadavky na hygienu, snímače německého výrobce VEGA Grieshaber měří polohu hladiny a tlak v nádržích a potrubí s mimořádnou přesností a s velkou spolehlivostí. Jejich instalace, nastavení a uvedení do provozu jsou zcela jednoduché. Snímače jsou z certifikovaných materiálů a jejich připojení odpovídá hygienickým standardům. Jsou odolné proti tlakovým rázům a mají dlouhou životnost.

Snímače VEGA jsou certifikovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, se směrnicemi sdružení EHEDG a potravinářskými standardy 3 A a v souladu se standardy FDA pro americký trh. 

Měření polohy hladiny v sile s moukou

Nejrůznější druhy mouky jsou nejčastěji skladovány ve vysokých silech (až 30 m) s velmi úzkými komorami. Plnění je pravidelné a je realizováno pneumaticky, aby bylo možné požadovanou směs z různých druhů mouky vyrobit kdykoliv. Je nezbytné spolehlivé měření polohy hladiny v jednotlivých silech, a to i během plnění. V dané úloze je třeba se vypořádat s prašností, silným pohybem vzduchu při plnění a špatnou odrazivostí měřeného média.

Dobrým řešením je snímač Vegapuls 69. Je to radarový snímač vhodný pro kontinuální měření sypkých mate­riálů v nejrůznějších provozních podmínkách, ideální pro měření polohy hladiny ve vysokých silech, zásobnících a segmentových silech. Výhodou je, že stejný snímač je možné použít pro sila různé výšky. Ke spolehlivosti měření přispívá dobré zaměření signálu, které je současně také rychlé a jednoduché. Snímač Vegapuls 69 může být vybaven zapouzdřenou plastovou anténou nebo kovovým anténním systémem s čočkovou anténou. To umožňuje optimální přizpůsobení různým oblastem použití. Integrovaný ofukový systém zabraňuje tvorbě nánosů. 

Měření hladiny při výrobě polyvinylacetátu

Polyvinylacetát – základní materiál některých druhů žvýkaček – se vyrábí v reak­ční nádobě se čtyřbodovým míchadlem. Suroviny začínají reagovat během míchání. Pro zajištění plynulé produkce je nutné přesně měřit hladinu v rozsahu do 7,5 m. Médium má však malou dielektrickou konstantu a hladina je neklidná. Teplota v reaktoru je +120 až +150 °C, tlak 120 až 150 kPa.

Vegapuls 64 je snímač pro kontinuální měření polohy hladiny kapalin. Pracuje s přenosovou frekvencí 80 GHz, což je třikrát více než u běžněji používaných hladinoměrů. Proto mohou mít antény a mechanické připojení menší rozměry. To je výhodné u malých nádrží nebo v úzkém prostoru. Velmi dobré zaostřování signálu (divergence 3°) umožňuje použití v nádobách s mnoha zařízeními, jako jsou např. míchadla a topné spirály. 

Skladovací nádrže na alkohol

Nádrže na skladování alkoholů jsou považovány za potenciálně výbušné, a proto se nacházejí ve zvláštních místnostech. Když je třeba alkohol použít, je čerpán přímo do příslušné výrobní nádoby prostřednictvím systému zvaného ring main. Pro spolehlivé měření hladiny v nádrži a pro monitorování napájecího tlaku v potrubí jsou zapotřebí spolehlivé měřicí přístroje.

Používá se snímač tlaku Vegabar 82, který je univerzálně použitelný k měření tlaku plynů, par a kapalin. Díky keramické měřicí buňce je možné jej použít také k měření abrazivních médií. Zároveň je zaručena velká přetížitelnost a odolnost proti vakuu. Snímačem lze rovněž měřit rozdíl tlaku u dna a nad hladinou a z něj při známé hustotě vypočítat výšku hladiny.

Jako hladinový spínač je v těchto nádobách použit vibrační spínač Vegaswing 63. Nezávisle na montážní poloze spolehlivě rozpozná úroveň hladiny s milimetrovou přesností. Spínač je určen k detekci minimální nebo maximální hladiny. Může se použít i jako ochrana proti přeplnění nebo ochrana proti chodu čerpadla naprázdno. Poloha spínacího bodu se určuje pomocí volitelného prodloužení. Dodává se i v provedení do zařízení se zvýšenými požadavky na hygienu. 

Závěr

Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí. Mnoho let zkušeností umožňuje pracovníkům společnosti porozumět specifickým požadavkům daného odvětví a správně na ně reagovat. Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je připravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka v konkrétní úloze. 


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek