Plicsradio - řešení pro bezdrátový přenos měřených dat

Publikováno: 26.10.2007

Společnost Level Instruments CZ - Level Expert s. r. o., výhradní zástupce německé společnosti Vega Grieshaber KG pro ČR, představuje řešení pro bezdrátový přenos měřených dat z nepřístupných prostor nebo vzdálených oblastí.

Plicsradio

Plicsradio (obr. 1) poskytuje rádiovou linku jako náhradu za kabelové spojení snímače s vyhodnocovací jednotkou v průmyslovém prostředí. Systém Plicsradio využívá vysílací a přijímací jednotky, které mohou mezi sebou přenášet signály 4 až 20 mA, HART nebo spínací stavy. Tyto jednotky mohou být rovněž použity v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC). V maximální konfiguraci lze k systému Plicsradio připojit dva snímače s výstupem 4 až 20 mA nebo HART a také dva digitální signály, např. ze spínače hladiny. Na vysílací jednotce je k dispozici doplňkový signál 4 až 20 mA. Síla rádiového signálu je pomocí diagnostiky zobrazena na přijímací jednotce Plicsradio.

Obr. 1. Bezdrátová komunikace s využitím systému Plicsradio

Plicsradio používá současné komponenty úspěšného modulárního konceptu Plics. Bezdrátová jednotka Plicsradio se nastavuje buď prostřednictvím standardního zobrazovacího a nastavovacího modulu Plicsradio nebo s využitím softwaru PACTware. Díky řešení FDT/DTM a softwaru PACTware je možný kompletní přístup ke snímačům s výstupem HART z různých komponent systému Plicsradio.

Všechny přístroje systému Plicsradio jsou k dispozici ve zdejších zeměpisných podmínkách ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz s dosahem 500 m. Umožňují tedy snadný a spolehlivý rádiový přenos vhodný i do průmyslového prostředí, který však nevyžaduje žádné licence ani registrace vysílací frekvence.

Oblast použití

Plicsradio nalezne uplatnění v místech, kde položení signálních kabelů není možné nebo by bylo extrémně nákladné. Překážky jako ulice, železnice, řeky a budovy tak mohou být překonány snadno a při nízkých nákladech (obr. 2).

Obr. 2. Příklad použití systému Plicsradio

Systém Plicsradio je dále možné využít v různých mobilních zařízeních automatizovaných průmyslových provozů, jako jsou např. pásové dopravníky, rotační kontejnery nebo cisterny apod. Jeho funkce ocení zákazníci, kteří potřebují rychle rozšířit dosavadní provozy bez přerušení jejich činnosti nebo bez konstantní změny jejich konfigurace.

Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí.


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek